Đường CALMETTE

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài 803m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: Đường Calmette nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, khởi đầu từ Bến Chương Dương ngay cầu Calmette tới đường Trần Hưng Đạo qua các ngã tư Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: Đường  này ban đầu mang số 32. Từ ngày 14-5-1877, chính quyền thuộc địa Pháp lấy tên là đường Bourdais, đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Calmette. Sau ngày 30-7-1975 vẫn sử dụng tên đường này cho đến nay.

One thought on “Đường CALMETTE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *