Đường CỐNG QUỲNH

Từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) dài 1027m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai chạy qua ngã ba Bùi Viện, chợ Thái Bình, ngã tư Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân, Phạm Viết Chánh. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: Đường có từ thời Pháp thuộc, lúc đầu hợp với đường Huỳnh Quang Tiên (cũ) thành một đường gọi là Blancsubé Cầu Kho. Ngày 26-4-1920, chánh quyền thuộc địa Sài Gòn tách ra đoạn hiện nay (Cống Quỳnh) gọi là đường D’Arras. Từ ngày 22-3-1955 Tòa đô chánh thuộc chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Cống Quỳnh như hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *