Đường CẦM BÁ THƯỚC

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, dài khoảng 140 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này trước kia là con hẻm, được mở rộng từ năm 1955, đặt tên đường Trình Minh Thế. Năm 1975 đổi là đường Cầm Bá Thước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *