Category Archives: quận 1

Đường ĐINH CÔNG TRÁNG

Từ đường Thạch Thị Thanh (Lý Trần Quán cũ) đến đường Hai Bà Trưng, dài khỏang 192m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Tân Định, quận 1, khởi đầu từ đường Thạch Thị Thanh đến đường Hai Bà Trưng. Đường lưu thông một chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường từ thời Pháp thuộc nhưng nhỏ và ngắn nên không có tên. Đến năm 1943 (ngày 23-1) chính quyền thuộc địa Nam Kì đặt tên là đườngCalmette. Ngày 6-10-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Đinh Công Tráng (còn tên Calmette đem qua đặt cho một đường băng qua kinh Bến Nghé dài hơn). Sau ngày 30-4-1975 vẫn sử dụng tên đường này như cũ.

Đường LÝ VĂN PHỨC

Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Võ Thị Sáu (Hiền Vương cũ) dài khoảng 190m, lộ giới 10m.

 1. Vị trí: đường Lý Văn Phức nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Phi Khanh. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa vủa vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 36. Từ 30-3-1906, người Pháp đặt tên là đường Lesèble. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lý Văn Phức cho đến nay.

Đường ĐỀ THÁM

Từ đường Chương Dương đến đường Phạm Ngũ Lão dài khỏang 810m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Đề Thám nằm trên địa bàn phường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ Chương Dương qua các ngã tư Cô Giang, Cô Bắc, Trần Hưng Đạo, Bùi Viện chấm dứt ở đường Phạm Ngũ Lão.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn. Thời Pháp thuộc lúc đầu quen gọi là chợ Đũi. Từ ngày 26-4-1920 chính quyền thuộc địa Nam Kỳ đặt tên là đường Dixmude. Sau cách mạng tháng 8 rồi năm 1955 chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Đề Thám, cho đến ngày nay vẫn gọi là đường Đề Thám như trước.

Đường LÝ TỰ TRỌNG

Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt cũ) dài khoảng 1835m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận Im bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường CMT8 ở ngã sáu Sài Gòn, qua các ngã ba Chu Mạnh Trinh bên phải, Đồn Đất bên trái, các ngã tư Hai Bà Trưng, Đồng Khởi,Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Trương Định, các ngã ba Lê Anh Xuân bênt rái, Đặng Trần Côn bên phải. Đường này lưu thông một chiều theo hướng ngã sáu đến đường Tôn Đức Thắng.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa và quan trọng của vùng Sài Gòn. Thời Pháp thuộc lúc mới mở, mang tên đường Gouverneur, vì có dinh Thống Đốc Nam Kỳ cắt bên đường ở vị trí Trường trung học sư phạm bây giờ (Taberd cũ). Từ ngày 1-7-1870, đổi là đường Lagrandìere. Từ ngày 30-4-1950, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường làm một và gọi chung là đường Gia Long. Sau 30-4-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Lý Tự Trọng.

Đường LƯU VĂN LANG

Từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, dài khoảng 140m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: đường Lưu Văn Lang nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, nhìn thẳng ra cửa Đông chợ Bến Thành. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của đô thành Sài Gòn, lúc đầu là đường của tư nhân người Pháp, lấy tên mình đặt cho tên đường là Sabourain. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Tạ Thu Thâu. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời là đường Lưu Văn Lang.

Đường LƯƠNG HỮU KHÁNH

Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) dài khoảng 396m, lộ giới 25, 30m.

 1. Vị trí: đường Lương Hữu Khánh nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trãi đến Nguyễn Thị Minh Khai qua ngã tư Bùi Thị Xuân. Đường lưu thông hai chiều.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường xưa nhất của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 2. Từ năm 1920 đặt tên đường Massoulard. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lương Hữu Khánh cho đến nay.

Đường LÊ VĂN HƯU

Từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, dài khoảng 148m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này thuộc phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất Sài Gòn cũ. Khi Pháp mới xây dựng đô thành Sài Gòn đường mang tên Kerlan, tên này dùng mãi đến sau 1954. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Văn Hưu cho đến ngày nay.

Đường LÊ THỊ RIÊNG

Từ công trường Phù Đổng đến đường Bùi Thị Xuân dài khoảng 476m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lê Thị Riêng nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, bắt đầu từ ngã sáu Sài Gòn đến đường Tôn Thất Tùng, qua ngã ba Nguyễn Văn Tráng bên trái. Đường lưu thông một chiều theo hướng ngã sáu đến Tôn Thất Tùng.
 2. Lịch sử: đường này mới được mở từ năm 1939, thời Pháp thuộc mang tên đường Phan Thanh Giản. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Ngô Tùng Châu. Ngày 4-41985, UBND thành phố đổi là đường Lê Thị Riêng.

Đường LÊ THỊ HỒNG GẤM

Từ đường Phó Đức Chính tới đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 517m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lê Thị Hồng Gấm nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, bắt đầu từ đường Phó Đức Chính đến đường Nguyễn Thái Học, qua các ngã tư Calmette, Ký Con, Yersin. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp mang tên đường Hamelin. Năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hồ Văn Ngà. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi tên là đường Lê Thị Hồng Gấm.

Đường LÊ THÁNH TÔN

Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Phạm Hồng Thái dài khoảng 2063m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lê Thánh Tôn nằm trên địa bà các phường Bến Nghé và Bến Thành quận I, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến ngã sáu Sài Gòn, qua các ngã ba Ngô Văn Năm bên trái, Chu Mạnh Trinh bên phải, ngã tư Thái Văn Lung, ngã ba Thi Sách bên trái, các ngã tư Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, ngã ba Nguyễn Huệ bên trái, các ngã tư Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, các ngã ba Phan Châu Trinh bên trái, Thủ Khoa Huân bên phải, Phan Bội Châu bên trái, ngã tư Trương Định, ngã ba Lê Anh Xuân bên trái. Đường này lưu thông theo hướng 1 chiều theo hướng lên ngã sáu.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 15. Từ ngày 1-2-1865, chia làm ba đường nối đuôi nhau. Đó là đườg Sainte Enfance, Isbelle I và Palanca. Năm 1870, hai đoạn đầu nhập làm một đổi tên là đườn Espagne. Còn đoạn đường từ Đồng Khởi đến ngã sáu, ngày 22-11-1947, chính phủ Nam Kỳ quốc đổi là đường Lê Lợi. Từ ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường Espagne và Lê Lợi làm một đặt tên đường Lê Thánh Tôn cho đến nay. Khi nhập hai đường làm một, chính quyền cho điều chỉnh ngay số nhà, nên không có tình trạng trùng số.