Category Archives: quận 1

Đường MÃ LỘ

Từ đường Bà Lê Chân đến đường Nguyễn Hữu Cầu, dài khoảng 24m, lộ giới 14m.

 • Vị trí: đường Mã Lộ nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Cầu đến đường Bà Lê Chân, qua ngã ba Nguyễn Văn Nghĩa bên phải . Đường này lưu thông 2 chiều.
 • Lịch sử: đường này nhỏ nhưng thuộc loại rất xưa của vùng Sài Gòn, có từ khi xây cất chợ Tân Định năm 1928. Thời Pháp thuộc gọi là đường Lê Văn Duyệt. Từ ngày 16-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Mã Lộ cho đến nay.
 • Tiểu dẫn:  địa danh cũ , con đường này nằm sau chợ Tân Định. Ngày xưa chưa có các loại xe lam, xe xích lô hay xe ba gác để chở hàng và người đi chợ. Thời đó người ta chỉ dùng phương tiện phổ biến nhất là xe ngựa. Các xe này từ các vùng ngoại ô như Hóc Môn, Bình Chánh, Gò Vấp hay Tân Bình đến, sau khi xuống hàng và khách, các xà ích cho xe và ngựa tập trung ở đoạn đường này, lấy cỏ cho ngựa ăn, chờ tan chợ lại đón khách và hàng trở về. Do đó, người ta gọi là đường Mã Lộ (đường của ngựa

Đường PHẠM NGỌC THẠCH

Từ đường Lê Duẩn đến đường Võ Thị Sáu, dài khoảng 720m, lộ giới 10m.

 1. Vị trí: Đường Phạm Ngọc Thạch nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I và phường 6 quận 3, bắt đầu từ đường Lê Duẩn đến đường Võ Thị Sáu, qua các ngã ba Alexandre de Rhodes bên trái, Nguyễn Văn Chiêm bên phải, các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, công trường Quốc Tế, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ. Đường này lưu thông hai chiều.
 2. Lịch sử: Đường này thuộc lọai lớn và xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc là hai đường nối đuôi nhau. Đó là đọan đường từ đường Lê Duẩn đến công trường Quốc Tế lúc đầu gọi là đường Catinat nối dài. Từ ngày 24-2-1897 đổi là đường Blancsubé. Đọan còn lại là đường Garcerie. Ngày 28-22-1952, chính quyền Bảo Đại đổi đường Garcerie là đường Duy Tân. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường làm một và gọi chung là đường Duy Tân. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Phạm Ngọc Thạch.

Đường CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Từ công trường Phù Đổng đến ngã tư Bảy Hiền (gồm Quận I, III, X, Tân Bình) dài khoảng 4500m, lộ giới 35m.

 1. Vị trí: Đường CMT8 nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, các phường 5, 6, 7, 9, 10, 11, các phường 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 quận Tân Bình, bắt đầu từ ngã sáu Sài Gòn đến ngã tư Bảy Hiền – Hoàng Văn Thụ. Đường này lưu thông hai chiều.
 2. Lịch sử: Đường này thuộc lọai xưa nhất Sài Gòn, có từ thời chúa Nguyễn mới mở mang vùng này, gọi là đường Sứ, tức là đường của các sứ thần Chân Lạp đi qua để sang giao hảo với nước ta. Năm 1865, người Pháp thành lập thành phố Sài Gòn, chỉnh trang lại đường này, đặt tên là đường Thuận Kiều đọan từ ngã sáu đến ranh tỉnh Gia Định. Đọan còn lại thì gọi là Đường Thuộc Địa Số 1. Từ năm 1916, để kỷ niệm trận Verdun, quân Pháp thắng quân Đức, Tòa đốc lí Sài Gòn đổi tên đường Thuận Kiều thành đường Verdun. Ngày 25-4-1947, chính quyền Nam Kỳ đặt tên đường Nguyễn Văn Thỉnh cho đoạn từ ngã sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, và đường Thái Lập Thành cho đọan từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Điện Biên Phủ. Ngày 31-10-1951, đọan đường từ Điện Biên Phủ đến ngang Hòa Hưng lại được đổi là đường Chason. Đọan còn lại vẫn mang tên đường Verdun. Ngày 22-3-1955, chính quyền Ngô Đình Diệm nhập cả bốn đường trên đây lại làm một và đặt tên là đường Lê Văn Duyệt. Còn đường Thuộc Địa Số 1 thì đổi là Quốc lộ số 1, nhưng đọan từ ranh giới tỉnh Gia Định đến ngã tư Bảy Hiền được đặt tên là đường Phạm Hồng Thái.

Ngày 14-8-1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời nhập đường Lê Văn Duyệt, đường Phạm Hồng Thái và Quốc lộ số 1 đến Bà Quẹo làm một đường và đặt tên là đường CMT8. Tuy nhiên chiều dài của đường CMT8 đã được dân chúng cũng như chính quyền các phường 14 và 15 tự ý kéo dài ra tận cầu Tham Lương, giáp ranh huyện Hóc Môn.

Nay đường cũ này chia thành 2 đường, đọan từ ngã tư Bảy Hiền là CMT8, từ ngã tư Bảy Hiền đến ngã tư An Sương là đường Trường Chinh.

Đường BÙI VIỆN

Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Cống Quỳnh, dài 652m, lộ giới 15m.

 1. Vị trí: Đường Bùi Viện thuộc phường Phạm Ngũ Lão, Quận I, khởi đầu từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Cống Quỳnh, qua ngã tư Đề Thám và ngã ba Đỗ Quang Đẩu. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Trước đây là đường mòn làng Tân Hòa từ trước năm 19449, ngày 20-1-1950 chính quyền Bảo Đại đặt tên là đường Bảo Hộ Thọai. Đến ngày 6-10-1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đổi là đường Bùi Viện. Sau ngày 30-4-1975, vẫn dung tên đường Bùi Viện như hiện nay.

Đường BÙI THỊ XUÂN

Từ đường CMT8 đến đường Cống Quỳnh, dài 652m, lộ giới 15m.

 1. Vị trí: đường Bùi Thị Xuân,, Quận I nằm trên địa bàn 2 phường: Bến Nghé và Phạm Ngũ Lão, khởi đầu từ đường CMT8 đến đường Cống Quỳnh, qua ngã ba Lê Thị Riêng, các ngã tư Tôn Thất Tùng, Lương Hữu Khánh, ngã ba Nam Quốc Cang. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc (trước năm 1945), ngày 12-2-1914 đặt tên là đường Duranton. Sau năm 1954 (22-3-1955), chính quyền Sài Gòn đổi tên là Bùi Thị Xuân, nay vẫn dung tên này như cũ.

Đường CÔ BẮC

Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn (Huỳnh Quang Tiên cũ) dài 670m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này ở phường Cô Giang quận I nằm trên ranh giới các phường Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, khởi đầu từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn, qua 2 ngã tư Đề Thám và Nguyễn Khắc Nhu. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: trước năm 1920 chỉ là một đường đất, lúc đầu mang tên là đường số 9. Từ ngày 23-1-1943 chính quyền thuộc địa Pháp gọi là đường Monseigneur Dumortier. Sau ngày 22-3-2955, chính quyền Sài Gòn đổi tên mới gọi là đường Cô Bắc. Sau ngày thống nhất đất nước vẫn sử dụng tên Cô Bắc cho đến ngày hôm nay.

Đường CAO BÁ QUÁT

Từ đường Thái Văn Lung đến đường Hai Bà Trưng dài 187m, lộ giới 15m.

 1. Vị trí: Đường Cao Bá Quát nằm trên địa bàn phường Bến Nghé Quận I, khởi đầu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) qua ngã tư Thi Sách. Đường lưu thông một chiều theo hướng Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) đến Hai Bà Trưng.
 2. Lịch sử: Đường này từ khi Pháp mới chiếm Sài Gòn, ban đầu chỉ là một đường đất nhỏ đến những năm 20 mới mở rộng và tráng nhựa. Đến ngày 26-4-1920 chính quyền thuộc địa Pháp đặt tên là đường Capitaine Payatte. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Cao Bá Quát. Sau ngày 30-4-2975 vẫn dùng tên này cho đến hôm nay.

Đường CAO BÁ NHẠ

Từ đường Trần Đình Xu đến đường Hồ Hảo Hớn dài 221m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: Đường Cao Bá Nhạ nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh Quận I, khởi đầu từ góc đường Trần Hưng Đạo – Trần Đình Xu đến đường Hồ Hảo Hớn. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường này trước năm 1919 là một hẻm nhỏ có tên là đường Abattoire de Cầu Kho. Từ năm 1920 đổi tên là đường Le Man. Sau năm 1954 (19-10-1955) chính quyền Sài Gòn đổi tên; gọi là đường Cao Bá Nhạ cho đến ngày nay.

Đường CALMETTE

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài 803m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường Calmette nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, khởi đầu từ Bến Chương Dương ngay cầu Calmette tới đường Trần Hưng Đạo qua các ngã tư Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường  này ban đầu mang số 32. Từ ngày 14-5-1877, chính quyền thuộc địa Pháp lấy tên là đường Bourdais, đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Calmette. Sau ngày 30-7-1975 vẫn sử dụng tên đường này cho đến nay.

Đường BÀ LÊ CHÂN

Từ đường Trần Quang Khải đến đường Hai Bà Trưng.

 1. Vị trí: đường Bà Lê Chân nằm trên địa bàn phường Tân Định, Quận I khởi đầu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Quang Khải, dài 193m, lộ giới 12m, qua ngã ba Mã Lộ,. Đường lưu thông một chiều theo hướng Hai Bà Trưng đến Trần Quang Khải
 2. Lịch sử: thời Pháp thuộc (trước năm 1945) đây chỉ là một đường nhỏ bên cạnh chợ Tân Định, mang số 42.  Ngày 30-3-1906, chính quyền thuộc địa Pháp đặt tên là đường Frostin. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên là Bà Lê Chân. Nay vẫn giữ lại tên cũ.