Category Archives: Đường phố

Đường LÊ THỊ RIÊNG

Từ công trường Phù Đổng đến đường Bùi Thị Xuân dài khoảng 476m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lê Thị Riêng nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, bắt đầu từ ngã sáu Sài Gòn đến đường Tôn Thất Tùng, qua ngã ba Nguyễn Văn Tráng bên trái. Đường lưu thông một chiều theo hướng ngã sáu đến Tôn Thất Tùng.
 2. Lịch sử: đường này mới được mở từ năm 1939, thời Pháp thuộc mang tên đường Phan Thanh Giản. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Ngô Tùng Châu. Ngày 4-41985, UBND thành phố đổi là đường Lê Thị Riêng.

Đường LÊ THỊ HỒNG GẤM

Từ đường Phó Đức Chính tới đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 517m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lê Thị Hồng Gấm nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, bắt đầu từ đường Phó Đức Chính đến đường Nguyễn Thái Học, qua các ngã tư Calmette, Ký Con, Yersin. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp mang tên đường Hamelin. Năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hồ Văn Ngà. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi tên là đường Lê Thị Hồng Gấm.

Đường LÊ THÁNH TÔN

Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Phạm Hồng Thái dài khoảng 2063m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lê Thánh Tôn nằm trên địa bà các phường Bến Nghé và Bến Thành quận I, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến ngã sáu Sài Gòn, qua các ngã ba Ngô Văn Năm bên trái, Chu Mạnh Trinh bên phải, ngã tư Thái Văn Lung, ngã ba Thi Sách bên trái, các ngã tư Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, ngã ba Nguyễn Huệ bên trái, các ngã tư Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, các ngã ba Phan Châu Trinh bên trái, Thủ Khoa Huân bên phải, Phan Bội Châu bên trái, ngã tư Trương Định, ngã ba Lê Anh Xuân bên trái. Đường này lưu thông theo hướng 1 chiều theo hướng lên ngã sáu.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 15. Từ ngày 1-2-1865, chia làm ba đường nối đuôi nhau. Đó là đườg Sainte Enfance, Isbelle I và Palanca. Năm 1870, hai đoạn đầu nhập làm một đổi tên là đườn Espagne. Còn đoạn đường từ Đồng Khởi đến ngã sáu, ngày 22-11-1947, chính phủ Nam Kỳ quốc đổi là đường Lê Lợi. Từ ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường Espagne và Lê Lợi làm một đặt tên đường Lê Thánh Tôn cho đến nay. Khi nhập hai đường làm một, chính quyền cho điều chỉnh ngay số nhà, nên không có tình trạng trùng số.

Đường LÊ LỢI

Từ đường Đồng Khởi đến công trường Quách Thị Trang, dài 607m, lộ giới 56m.

 1. Vị trí: đường Lê Lợi ở quận  nằm trên địa bàn phường Bến Thành, bắt đầu từ công trường Lam Sơn đến công trường Quách Thị Trang ở chợ Bến Thành, qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã ba Nguyễn Trung Trực bên phải. Đường này là một đại lộ, lòng đường có 3 lối đi dành cho xe cộ, có 2 tiểu đảo ngăn chia. Ở giữa dành cho loại xe bốn bánh, nhưng cấm các loại xe vận tải, lưu thông 2 chiều. Lối đi 2 bên một chiều dành cho xe đạp và xe gắn máy, phía bên phải tức dãy nhà số chẵn the chiêu từ công trường Lam Sơn đến chợ Bến Thành. Phía bên trái tức dãy nhà số lẻ theo chiều ngược lại.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất thuộc đô thành Sài Gòn. Lúc Pháp mới chiếm Sài Gòn đường mang số 13; từ năm 1865 gọi là đường Bonard đến những năm kí hiệp định Genève. Đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Lợi. Sau ngày thống nhất đất nước đường này vẫn giữ tên là đường Lê Lợi cho đến nay.

Đường LÊ LAI

Từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 1016m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này thuộc phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trãi qua các ngã ba Trương Định, Phạm Hồng Thái, ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa, ngã ba Nguyễn Văn Tráng và ngã ba Tôn Thất Tùng. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này có từ ngày người Pháp làm ga xe lửa Sài Gòn. Từ ngày 29-3-1917, mang tên Rue Latérale Nord de la Gare. Năm 1920, đổi tên là đường Colonel Boudonnet. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Lê Lai. Hiện nay vẫn giữ nguyên tên này.

Đường LÊ DUẨN

Từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài 1365m, lộ giới 40m.

 1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn phường Bến Thành và phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước Thảo Cầm Viên đén đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua các ngã tư Pasteur, ngã ba Phạm Ngọc Thạch bên phải, công trường công xã Paris bên trái, ngã tư Hai Bà Trưng, ngã ba Lê Văn Hưu bên trái, các ngã tư Mạc Đĩnh Chi, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc, đường này mang tên đường Norodom bắt đầu từ 1871, vì Dinh Thống Nhất lúc đó gọi là dinh Norodom. Từ năm 1950, khi hoàng đế Bảo Đại lập chính phủ, đặt thủ đô tại Sài Gòn, dinh Norodom đổi là Dinh Độc Lập, và đường Norodom được đổi là đường Thống Nhất. Sau 30-4-1975, chính phủ cách mạng lâm thời đổi dinh Độc Lập thành dinh Thống Nhất và đường Thống Nhất là đường 30-4. Năm 1986, sau khi ông Lê Duẩn (tổng bí thư ĐCS Việt Nam) mất, thành phố đổi tên là đường Lê Duẩn.

Đường LÊ CÔNG KIỀU

Từ đường Nguyễn Thái Bình đến đường Phó Đức Chính, dài khoảng 188m, lộ giới 10m.

Vị trí: đường Lê Công Kiều nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, bắt đầu từ đường Nguyễn Thái Bình đến đường Phó Đức Chính. Đường này lưu thông 2 chiều.

Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, có từ thời Pháp thuộc nhưng lúc đầu chỉ là con hẻm.  Mãi đến ngày 26-4-1920, đường được mở rộng và đặt tên là đường Reims. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Công Kiều cho đến ngày nay.

Đường LÊ ANH XUÂN

Từ đường Lê Lai đến đường Lý Tự Trọng dài 202m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Lý Tự Trọng qua ngã tư Lê Thánh Tôn. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc khi chưa có ga Sài Gòn, đường này nối liền với đường Boresse (nay là Yersin). Từ 26-10-1920, chỉ còn đoạn hiện nay và mang tên đường Chemin des Dames. Từ 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Phi. Từ ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Lê Anh Xuân.

Đường KÝ CON

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài 570m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: ở quận I nằm trên đường Cầu Ông Lãnh, khởi đầu từ bến Chương Dương đến đường Nguyễn Thái Bình qua ngã tư Nguyễn Công Trứ. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gò, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường số 34. Từ ngày 14-5-1877, đổi tên là đường Marchaise. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Ký Con cho đến nay.

Đường HUỲNH THÚC KHÁNG

Từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang dài 626m, lộ giới 20m và 30m.

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận  I, khởi đầu từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành, qua các ngã tư Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường này lưu thông 1 chiều theo hướng công trường Quách Thị Trang tới đường Nguyễn Huệ.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc là 2 đường khác nhau. Đường thứ nhất khởi đầu từ bùng binh Sài Gòn tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc đầu mang tên đường Ancienne Rue Latérale Nord du chemin de fer. Từ năm 1922 đổi là đường Hamelin. Ngày 29-3-1917, tách riêng thành một đường, mang tên là đường Đỗ Hữu Vị. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập 2 đường làm một và đặt tên là đường Huỳnh Thúc Kháng cho đến nay.