Category Archives: Đường phố

Đường HAI BÀ TRƯNG

Từ đường Tôn Đức Thắng (Cường Để cũ) đến Cầu Kiệu dài khỏang 2967m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn các phường Bến Nghé, Đakao và Tân Định quận I, gồm các phường 6, 8 quận 3. Đường khởi đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Kiệu dài khỏang 2100m qua các ngã ba Thi Sách bên phải, Mạc Thị Bưởi bên trái ngã tư Đông Du, công trường Lam Sơn bên trái, các ngã tư Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, công trường Lam Sơn bên phải, ngã tư Lê Duẩn, ngã ba  Nguyễn Văn Chiêm. Các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Cao Vân, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Nguyễn Văn Thủ bên phải, các ngã tư Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, các ngã ba Đinh Công Tràng, Nguyễn Hữu Cầu bên phải, Trần Quốc Tỏan bên trái, Bà Lê Chân bên phải, Lý Chính Thắng bển trái. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc lọai xưa và lớn nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc. Lúc đầu mang tên đường Impériale. Năm 1870 đổi tên là đường Nationle. Từ ngày 4-4-1902, đổi tên lad đường Paul Blanchy. Ngày 28-11-1952, chính quyền Bảo Đại cắt đọan từ Lê Duẩn đến Cầu Kiệu thành đường riêng và đặt tên là đường Trưng Nữ Vương. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập chung hai đường làm một và đổi tên là đường Hai Bà Trưng cho đến nay.

Đường ĐỒNG KHỞI

Từ đường Tôn Đức Thắng (Cường Để cũ) đến đường Nguyễn Du, dài khỏang 907m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Du qua ngã tư Ngô Đức Kế, ngã ba Hồ Huấn Nghiệp, ngã tư Mạc Thị Bưởi … đến công trường công xã Paris. Đường này cấm các lọai xe 3 bánh, lưu thông một chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn cũ. Thời Pháp mới chiếm đường mang tên số 16. Từ ngày 1-2-1897, cắt đọan từ Quảng trường công xã Paris đến Quảng trường Quốc tế thành 1 đường riêng đặt tên đường là đường Blancsubé, rồi Catinat. Sau hiệp định Genève, chính quyền Sài Gòn đổi đường Catinat thành đường Tự Do

Sau ngày 30-4-1975, chính quyền Quân quản Sài Gòn – Gia Định (ngày 14-8-1975) đổi tên là đường Đồng Khởi cho đến hiện nay.

Đường ĐÔNG DU

Từ đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) đến đường Đồng Khởi (Tự Do cũ) dài khỏang 382m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Thái Văn Lung đến đường Đồng Khởi, qua các ngã tư Hai Bà Trưng, Thi Sách. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của thành phố Sài Gòn cũ. Thời Pháp thuộc đường mang tên đường số 11. Ngày 2-6-1871, đặt tên là đường Tự Đức, ngày 24-2-1897, đổi  lại là đường Amiral Dupré. Đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi lại là đường Thái Lập Thành (ông Thái Lập Thành nguyên là Tổng trấn Nam phần kiêm đô trưởng Sài Gòn là một trí thức họat động nội thành Sài Gòn bị các lực lượng vũ trang kháng chiến cho nổ bom giết viên tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp Chanson tại Sa Đéc năm 1951 do ông mặt báo, ông bị chết lây). Ngày 14-8-1975, chính quyền Quân quản Sài Gòn – Chợ Lớn đổi tên là đừơng Đông Du. Nay vẫn dùng tên này.

Đường ĐINH CÔNG TRÁNG

Từ đường Thạch Thị Thanh (Lý Trần Quán cũ) đến đường Hai Bà Trưng, dài khỏang 192m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Tân Định, quận 1, khởi đầu từ đường Thạch Thị Thanh đến đường Hai Bà Trưng. Đường lưu thông một chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường từ thời Pháp thuộc nhưng nhỏ và ngắn nên không có tên. Đến năm 1943 (ngày 23-1) chính quyền thuộc địa Nam Kì đặt tên là đườngCalmette. Ngày 6-10-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Đinh Công Tráng (còn tên Calmette đem qua đặt cho một đường băng qua kinh Bến Nghé dài hơn). Sau ngày 30-4-1975 vẫn sử dụng tên đường này như cũ.

Đường LÝ VĂN PHỨC

Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Võ Thị Sáu (Hiền Vương cũ) dài khoảng 190m, lộ giới 10m.

 1. Vị trí: đường Lý Văn Phức nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Phi Khanh. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa vủa vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 36. Từ 30-3-1906, người Pháp đặt tên là đường Lesèble. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lý Văn Phức cho đến nay.

Đường ĐỀ THÁM

Từ đường Chương Dương đến đường Phạm Ngũ Lão dài khỏang 810m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Đề Thám nằm trên địa bàn phường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ Chương Dương qua các ngã tư Cô Giang, Cô Bắc, Trần Hưng Đạo, Bùi Viện chấm dứt ở đường Phạm Ngũ Lão.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn. Thời Pháp thuộc lúc đầu quen gọi là chợ Đũi. Từ ngày 26-4-1920 chính quyền thuộc địa Nam Kỳ đặt tên là đường Dixmude. Sau cách mạng tháng 8 rồi năm 1955 chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Đề Thám, cho đến ngày nay vẫn gọi là đường Đề Thám như trước.

Đường LÝ TỰ TRỌNG

Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt cũ) dài khoảng 1835m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận Im bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường CMT8 ở ngã sáu Sài Gòn, qua các ngã ba Chu Mạnh Trinh bên phải, Đồn Đất bên trái, các ngã tư Hai Bà Trưng, Đồng Khởi,Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Trương Định, các ngã ba Lê Anh Xuân bênt rái, Đặng Trần Côn bên phải. Đường này lưu thông một chiều theo hướng ngã sáu đến đường Tôn Đức Thắng.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa và quan trọng của vùng Sài Gòn. Thời Pháp thuộc lúc mới mở, mang tên đường Gouverneur, vì có dinh Thống Đốc Nam Kỳ cắt bên đường ở vị trí Trường trung học sư phạm bây giờ (Taberd cũ). Từ ngày 1-7-1870, đổi là đường Lagrandìere. Từ ngày 30-4-1950, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường làm một và gọi chung là đường Gia Long. Sau 30-4-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Lý Tự Trọng.

Đường LƯU VĂN LANG

Từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, dài khoảng 140m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: đường Lưu Văn Lang nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, nhìn thẳng ra cửa Đông chợ Bến Thành. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của đô thành Sài Gòn, lúc đầu là đường của tư nhân người Pháp, lấy tên mình đặt cho tên đường là Sabourain. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Tạ Thu Thâu. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời là đường Lưu Văn Lang.

Đường LƯƠNG HỮU KHÁNH

Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) dài khoảng 396m, lộ giới 25, 30m.

 1. Vị trí: đường Lương Hữu Khánh nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trãi đến Nguyễn Thị Minh Khai qua ngã tư Bùi Thị Xuân. Đường lưu thông hai chiều.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường xưa nhất của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 2. Từ năm 1920 đặt tên đường Massoulard. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lương Hữu Khánh cho đến nay.

Đường LÊ VĂN HƯU

Từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, dài khoảng 148m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này thuộc phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất Sài Gòn cũ. Khi Pháp mới xây dựng đô thành Sài Gòn đường mang tên Kerlan, tên này dùng mãi đến sau 1954. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Văn Hưu cho đến ngày nay.