Category Archives: Đường phố

Đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Từ rạch Thị Nghè đến đườn Lý Thái Tổ dài khoảng 3934m, lộ giới 20m.

 • Vị trí: đường Nguyễn Đình Chiểu nằm trên địa bàn phường Đakao quận I và các phường 1, 2, 3, 4, 5 quận 3, bắt đầu từ rạch Thị Nghè đến đường Lý Thái Tổ, qua ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, các ngã ba Mai Thị Lựu, Phan Kế Bính bên phải, các ngã tư bên phải, ngã tư Đinh Tiên Hoàng, ngã ba Phan Ngữ bên phải, các ngã tư Mạc Đĩnh Chi, Phùng Khắc Khoan, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, ngã ba Nguyễn Gia Thiều bên phải, các ngã tư Cao Thắng, Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật. Đường này lưu thông một chiều tùe rạch Thị Nghè đến đường Cao Thắng và hai chiều phần còn lại.
 • Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc, lúc đầu gọi là Rue de Moi, sau đổi là đường L’Evéché rồi Richland. Từ năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Phan Đình Phùng. Đến ngày 14-8-1975, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đổi là đường Nguyễn Đình Chiểu cho đến nay.

Đường NGUYỄN DU

Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng Tám, dài khoảng 2266m, lộ giới 20m.

 • Vị trí: đường Nguyễn Du ở quận I nằm trên địa bàn các phường Bến Nghé và Bến Thành, bắt đầu từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm gần Thảo Cẩm Viên đến đường CMT8 gần ngã sáu Sài Gòn, dài khoảng 2000m, qua các ngã tư Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã ba Nguyễn Trung Trực bên trái, Huyền Trân Công Chúa bên phải, ngã tư Trương Định, ngã ba Đặng Trần Côn bên trái. Đường này lưu thông một chiều theo hướng  từ Hai Bà Trưng đến CMT8 và hai chiều đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Hai Bà Trưng, nhưng cấm xe ô tô tải nặng.
 • Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc là hai đường nối nhau. Đường thứ nhất có tên Lucien Mossard từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Tự Do (Đồng Khởi)l đường thứ 2 là đường Taberd. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường làm một và đổi tên là đường Nguyễn Du cho đến nay.

Đường NGUYỄN CƯ TRINH

Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 636m, lộ giới 30-40m.

 • Vị trí: đường Nguyễn Cư Trinh nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh và phường Phạm Ngũ Lão quận I, bắt đầu từ đường Trần Hưng Đạo, đến đường Nguyễn Trãi, dài khoảng 450m, qua các ngã ba Cống Quỳnh bên phải, Hồ Hảo Hớn bên trái và ngã tư Trần Đình Xu. Đường này lưu thông 2 chiều.
 • Lịch sử: đường này thuộc loại mới mở trước 1945. Khi người Pháp trở lại lần thứ 2, ngày 28-12-1945, đặt tên đường Marchand. Từ 1951 đến cuối thập niên 1950, đoạn đường này được dùng làm bến xe Lục tỉnh rất nhộn nhịp. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Cư Trinh cho đến nay.

Đường NGUYỄN CÔNG TRỨ

Từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 1023m, lộ giới 20m.

 • Vị trí: đường Nguyễn Công Trứ ở quận I nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, bắt đầu từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Thái Học, qua các ngã tư Tôn Thất Đạm, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phó Đức Chính, Calmette, Ký Con, Yersin,. Đường này lưu thông l2 chiều.
 • Lịch sử: đường này là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn. Thời Pháp thuộc đường được mang tên số 1. Đến 12-1865, chính quyền quân sự thuộc địa Pháp đặt tên là Lefèbre. Sau ngày kí hiệp định Genève quân Pháp về  nước 22-3-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn Công Trứ cho đến ngày hôm nay.

Đường NGUYỄN CẢNH CHÂN

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài khoảng 450m, lộ giới 20m.

 • Vị trí: đường Nguyễn Cảnh Chân nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh quận I, bắt đầu từ bến Chương Dương
 • Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc còn là con hẻm, mới được mở rộng từ 1950 và mang tên đường René Ricolau. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Cảnh Chân cho đến nay.

Đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Điện Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ) dài khoảng 1281m, lộ giới 20m.

 • Vị trí: đây là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn xưa nay thuộc quận I trên địa bàn phường Đakao. Đường khởi đầu từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Điện Biên Phủ qua các ngã tư Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Du, Lê Duẩn, các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Thủ. Đường lưu thông 2 chiều, nhưng từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ lưu thông 2 chiều.
 • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc mang số 2. Từ ngày 2-6-1871 đặt tên đường Tây Ninh. Năm 1897 đổi là đường Rousseau. Ngày 21-4-1936, cắt đoạn đầu thành đường riêng và đặt tên đường Docteur Angier. Từ ngày 23-1-1943, hai đoạn nhập một và gọi chung là đường Angier. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đường NGÔ VĂN NĂM

Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn dài khoảng 200m, lộ giới 10m.

 • Vị trí: đường Ngô Văn Năm nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, dài khoảng 310m. Đường này lưu thông 2 chiều.
 • Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, khi người Pháp mới lập xưởng Ba Son, mang tên đường Primauguet. Ngày 6-7-1959, chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Thuỷ Quân Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi tên là đường Ngô Văn Năm.

Đường NGÔ ĐỨC KẾ

Từ công trường Mê Linh đến đường Hồ Tùng Mậu, dài khoảng 403m,  lộ giới 20m.

 • Vị trí: đường Ngô Đức Kế thuộc quận I trên địa bàn phường Bến Nghé, khởi đầu từ công trường Mê Linh nơi có tượng đài Trần Hưng Đạo (trước năm 1945 có tượng đài thực dân xâm lược Viện Nam, gọi là tượng một hình) trước bến Bạch Đằng đến đường Hồ Tùng Mậu. Đường này chạy qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Đồng Khởi. Đường lưu thông 2 chiều.
 • Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn. Lúc mới chiếm Nam Kỳ – Sài Gòn, đường này nguyên là 2 đường khác nhau; đó là đường Vannier và đường Denis Frères. Sau hiệp định Genève (1955) chính quyền Sài Gòn nhập chung 2 đường trên và đổi tên mới là đường Ngô Đức Kế. Sau ngày 34-4-1975, vẫn dùng tên này cho đến hiện nay.

Đường NAM QUỐC CANG

Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân, dài khoảng   161m, lộ giới 10m.

 • Vị trí: đường Nam Quốc Cang nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân. Đường lưu thông 2 chiều.
 • Lịch sử: đường này có từ thời Pháp thuộc, mang tên đường Lucien Lacouture. Từ  ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Đặng Đức Siêu. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Nam Quốc Cang. Hiện nay vẫn dùng tên đường tên đường này.

Đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Từ đường ChươngDương đến cầu Công Lý

 • Vị trí: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nằm trên địa bàn các phường Cầu Kho, Bến Thành quận I và các phường 6, 7, 8 quận 3, bắt đầu từ Bến Chương Dương đến cầu Công Lý giáp quận Phú Nhuận, qua ngã tư Nguyễn Công Trứ, ngã ba Nguyễn Thái Bình bên trái, các ngã tư Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, các ngã ba Hàn Thuyên , Lê Duẩn, bên phải các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Ngô Thời Nhiệm bên trái, ngã tư Điện Biên Phủ, ngã ba Tú Xương bên trái, các ngã tư Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản, Lý Chính Thắng.
 • Đường lưu thông 2 chiều đoạn từ cầu Công Lý đến Võ Thị Sáu và một chiều đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Chương Dương.
 • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất, lớn nhất và quan trọng nhất của vùng Sài Gòn nói riêng,, thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đường này qua dinh Thống Nhất và dẫn tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời Pháp thuộc mang tên đầu tiên là đường số 26. Từ ngày 1-2-1865, đặt tên đường Impératrice. Năm 1870,  đổi tên là đường Mac Mahon, khi người Pháp trở lại chiếm Sài Gòn. Ngày 28-12-1945, họ cắt đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến cầu Công Lý, đổi tên đường là Général De Gaulle. Đến năm 1952, tướng De Lattre de Tassigny chết trên chiến trường miền Bắc Việt Nam, được truy phong là Thống chế, ngày 15-1-1952, người Pháp đổi đoạn từ đường Lý Tự Trọng ra đến bến Chương Dương là đường Maréchal De Lattre de Tassigny. Từ ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường làm một và đặt tên đường Công Lý đoạn từ cầu Công Lý đến sân bay Tân Sơn Nhất gọi là Côn g Lý nối dài. Đến ngày 16-5-1955, chính quyền Sài Gòn hồi đó cắt đoạn từ cầu Công Lý đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất đặt tên là đường Ngô Đình Khôi. Sau đảo chính 1-11-1963, chính quyền quân nhân Sài Gòn đặt tên là đường Cách Mạng 1-11. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời nhập đường Cách mạng 1-11, đường Công Lý làm một và đặt tên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố lại cắt đoạn từ cầu Công Lý đến sân bay Tân Sơn Nhất ngang đường Hoàng Văn Thụ thành đường riêngvà đặt tên đường Nguyễn Văn Trỗi. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa còn lại chiều dài như hiện nay.