Category Archives: Quận Phú Nhuận

Đường TRẦN HỮU TRANG

Từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11 quận Phú Nhuận, từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 450 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba Mai Văn Ngọc, ngã tư Nguyễn Đình Chính.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Thiệu Trị. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Trần Hữu Trang.

Đường TRẦN HUY LIỆU

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Hoàng Văn Thụ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 12, 15 quận Phú Nhuận, từ ngã tư Huỳnh Văn Bánh – Trần Quang Diệu đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 600 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Capitaine Faucon. Ngày 8-2-1955 đổi là đường Trương Tấn Bửu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Trần Huy Liệu.

Đường TRẦN CAO VÂN

Từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 180 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Cao Vân cho đến nay.

Đường THÍCH QUẢNG ĐỨC

Từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Kiệm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 3, 4, 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Kiệm, dài khoảng 860 mét, lộ giới 20 mét, qua ngã ba Lê Tự Tài.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là đường làng số 19. Ngày 8-2-1955 đặt tên đường Nguyễn Huệ. Ngày 14-8-1975 đổi là đường Thích Quảng Đức.

Đường PHỔ QUANG

Từ đường Phan Đình Giót đến đường Đào Duy Anh.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Tân Bình và phường 9 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Giót đến đường Đào Duy Anh, dài khoảng 1100 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trong kháng chiến chống Mỹ, đường này thuộc khu quân sự. Năm 1985 giải tỏa cho dân chúng sử dụng, nhân đường đi vào chùa Phổ Quang nên đặt tên luôn cho đường Phổ Quang.

Đường PHAN XÍCH LONG

Từ Rạch Miễu đến đường Nguyễn Đình Chiểu.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 3 quận Phú Nhuận, từ Rạch Miễu đến đường Nguyễn Đình Chiểu, dài khoảng 490 mét, lộ giới 20 – 35 mét qua ngã tư Phan Đăng Lưu.
 2. Lịch sử: Đường này có vào cuối thời Pháp thuộc, khoảng 1940 gọi là đường Hương Mão. Năm 1955 đổi là đường Thái Lập Thành. Sau năm 1975 đổi là đường Phan Xích Long.

Đường PHAN TÂY HỒ

Từ đường Phùng Văn Cung đến đường Cầm Bá Thước.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Phùng Văn Cung đến đường Cần Bá Thước, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên Phan Tây Hồ cho đến nay.

Đường PHAN ĐÌNH PHÙNG

Từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 15, 17 quận Phú Nhuận, từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận, dài khoảng 960 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Đào Duy Từ, Cao Thắng, Cô Giang, Cô Bắc, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Trọng Tuyển.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu gọi là đường Thuộc địa số 1 phụ (annexe). Từ thập niên 1920 đổi là đường Blanchy nối dài. Từ thập niên 1930 đổi là đường Võ Di Nguy. Ngày 4-4-1975 đổi là đường Phan Đình Phùng.