Category Archives: Quận Phú Nhuận

Đường KÝ CON

Từ đường Cầm Bá Thước đến đường Phan Đăng Lưu.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Cầm Bá Thước đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được mở rộng và đặt tên đường Ký Con cho đến nay.

Đường HUỲNH VĂN BÁNH

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Văn Ngữ.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 12, 13, 14, 17 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đặng Văn Ngữ, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba Duy Tân, các ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu, Trần Quang Diệu, các ngã ba Lê quý Đôn, Trần Cao Vân, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Đình Chính, Trần Hữu Trang, ngã tư Lê Văn Sĩ.

2. Lịch sử: Trước là đường làng dân chúng quen gọi đường Chùa Phật, rồi lại có tên đường Lò Rèn. Từ năm 1955 đặt tên đường Nguyễn Huỳnh Đức. ngày 4-4-1985 đổi là đường Huỳnh Văn Bánh.

Đường HỒ VĂN HUÊ

Từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Hoàng Văn Thụ.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phượng 9 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 800 mét, lộ giới 20 mét, qua ngả ba Đào Duy Anh.

2. Lịch sử: Đường này xây dựng từ năm 1989 và ngày 28-8-1991 đặt tên đường Hồ Văn Huê.

Đường HỒ BIỂU CHÁNH

Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Huỳnh Văn Bánh.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 340 mét, lộ giới 14 mét, qua các ngã ba Trần Hữu Trang, Trần Cao Vân.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Sau 1954 được mở rộng và năm 1958 đặt tên đường Hồ Biểu Chánh cho đến nay.

Đường HOÀNG VĂN THỤ

Từ ngã tư Phú Nhuận đến ngã tư Bảy Hiền.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9, 8 quận Phú Nhuận và chung với quận Tân Bình, từ ngã tư Phú Nhuận đến ngã tư Bảy Hiền, dài 4400 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Trần Huy Liệu, Đỗ Tấn Phong, đường ray xe lửa cổng số 9, các ngã ba Hồ Văn Huê, Trương Quốc Dụng, Nguyễn Văn Trỗi (trên địa bàn quận Phú Nhuận).

2. Lịch sử: Đường này có từ thời nhà Nguyễn. Người Pháp chỉnh trang lại và gọi là tỉnh lộ 1 kép, rồi lại đổi thành Liên tỉnh lộ 22. Năm 1955 đặt tên đường Võ Tánh. Ngày 14-81975 đổi là đường Hoàng Văn Thụ.

Đường HOÀNG MINH GIÁM

Từ đường Nguyễn Kiệm đến bờ rào Quân Khu 7.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Kiệm đến bờ rào Quân Khu 7, dài khoảng 900 mét, lộ giới 30 mét.

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc mang tên đường Phan Thanh Giản, nhưng dân chúng quen gọi đường sân Gôn. Ngày 13-7-1999 UBND Thành Phố đặt tên đường Hoàng Minh Giám.

Đường HOÀNG DIỆU

Từ đường Trương Quốc Dụng đến đường Đặng Văn Ngữ.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 quận Phú Nhuận, từ đường Trương Quốc Dụng đến đường Đặng Văn Ngữ, dài khoảng 300 mét, lộ giới 16 mét.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Hoàng Diệu cho đến nay.

Đường DUY TÂN

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Nguyễn Văn Trỗi.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Phú Nhuận, từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 250 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Trước kia là con hẻm. Từ sau năm 1955 được đặt tên đường Duy Tân cho đến nay.

Đường HẢI NAM

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 80 mét, lộ giới 16 mét.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm, từ năm 1955 được mở rộng và nhân có nghĩa địa người Hải Nam (Trung Quốc) ở gần đó, dân chúng quen gọi đường Hải Nam lâu thành chính thức cho đến nay.

Đường ĐỖ TẤN PHONG

Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Chiến Thắng.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận Phú Nhuận, từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Chiến Thắng, dài khoảng 400 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995, thường gọi là đường Trần Huy Liệu nối dài. Ngày 13-7-1999 UBND Thành Phố đặt tên đường Đỗ Tấn Phong.