Category Archives: Quận Phú Nhuận

Đường BÀ HUYỆN THANH QUAN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến kênh Nhiêu Lộc

 1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn các phường
 2. Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc chỉ mới có đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Hồ Xuân Hương và được gọi là Rue Nouvelle. Ngày 26-4-1920 tòa Đốc lý Sài Gòn mới đặt tên là đường Pierre Flandin. Sau đó đường được nối dài dần dần cho đến vị trí hiện nay. Từ 1955 được đổi tên là đường Bà Huyện Thanh Quan cho đến nay.

Đường PHAN ĐĂNG LƯU

Từ ngã tư Lê Quang Định – Bùi Hữu Nghĩa đến ngã tư Phú Nhuận.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và các phường 1, 2, 3, 5, 7 quận Phú Nhuận, dài khoảng 2200 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Đặng Thai Mai, Lam Sơn, Trần Kế Xương, Cầm Bá Thước, Nguyễn Văn Đậu, Thích Quảng Đức, ngã tư Phan Xích Long (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang tên Avenue de I’Inspection, rồi liên tỉnh lộ 22 vào thập niên 1930. Ngày 8-2-1955 đổi là đường Chi Lăng. Ngày 14-8-1975 đổi là đường Phan Đăng Lưu.

Đường NHIÊU TỨ

Từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường đi vào trong xóm, dài khoảng 100 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, vì bên đường có nhà ông Nhiêu Tứ, nên dân chúng quen gọi đường Nhiêu Tứ lâu thành chính thức.

Đường NGUYỄN VĂN TRỖI

Từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 10, 11, 12, 15, 17 quận Phú Nhuận và chung với quận Tân Bình, từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2940 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Cao Thắng, ngã tư Huỳnh Văn Bánh, ngã ba Duy Tân, ngã tư Trần Huy Liệu, ngã ba Hồ Biểu Chánh, các ngã tư Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Thị Huỳnh, cổng xe lửa số 7, ngã ba Mai Văn Ngọc, các ngã tư Trương Quốc Dụng, Nguyễn Trọng Tuyển.
 2.  Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu là đường làng số 26, sau gọi là đường Impératrice nối dài. Từ năm 1930 gọi là đường Mac Mahon nối dài. Sau năm 1945 gọi là đường Général De Gaulle nối dài. Năm 1955 đặt tên đường Ngô Đình Khôi. Năm 1963 đổi là đường Cách Mạng 1-11. Ngày 14-8-1975 nhập với đường Công Lý thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4-4-1985 lại tách ra thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Đường NGUYỄN VĂN ĐẬU

Từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và phường 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 20 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là đường làng số 20. Ngày 8-2-1955 đặt tên đường Ngô Tùng Châu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Văn Đậu cho đến nay.

Đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Từ đường Cao Thắng đến đường Trường Sa (mới).

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Cao Thắng đến đường Trường Sa trên bờ kinh Thị Nghè, dài khoảng 200 mét, lộ giới 8 mét.
 2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Năm 1955 được đặt tên đường Nguyễn Trường Tộ cho đến nay.

Đường NGUYỄN TRỌNG TUYỂN

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hoàng Văn Thụ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 10, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba Nguyễn Đình Chính, ngã tư Trần Huy Liệu, ngã ba Nguyễn Thị Huỳnh, cổng xe lửa số 8, các ngã tư Trương Quốc Dụng, Nguyễn Văn Trỗi, ngã ba Đặng Văn Ngữ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Martin Pellier, dân chúng quen gọi đường Lò Đúc. Năm 1955 đổi là đường Nguyễn Minh Chiếu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Trọng Tuyển.

Đường NGUYỄN THỊ HUỲNH

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc.

 1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc, dài khoảng 250 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Nguyễn Văn Trỗi.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Tự Đức. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Thị Huỳnh.

Đường NGUYỄN KIỆM

Từ ngã tư Phú Nhuận đến ngã sau Gò Vấp (ngã năm Chuồng Chó cũ).

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 3, 4, 9 quận Phú Nhuận, và chung với quận Gò Vấp, từ ngã tư Phú Nhuận đến ngả sáu Gò Vấp, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngả ba Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đầu đường này gọi là đường Thuộc địa số 1 phụ. Từ ngày 4-4-1902 gọi là đường Blanchy nối dài. Khoảng thập niên 1930 đổi là đường Louis Berland. Từ năm 1955 đổi đường Võ Di Nguy nối dài. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Kiệm.

Đường NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh.

 1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 770 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Trần Hữu Trang, Nguyễn Văn Trỗi.
 2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 đặt tên đường Minh Mạng. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Đình Chính.