Category Archives: Quận 6

Đường HẬU GIANG

Từ đường Phạm Đình Hổ đến đường An Dương Vương.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 5, 9, 11, 12 quận 6, từ đường Phạm Đình Hổ đến đường An Dương Vương, dài khoảng 2868 mét, lộ giới 30-40 mét qua ngã tư Nguyễn Văn Luông, ngã ba Bình Phú.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Renault. Từ năm 1955 đổi là đường Hậu Giang cho đến nay.

Đường GIA PHÚ

Từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3 quận 6, từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ, chung với quận 5, dài khoảng 1366 mét, lộ giới 16 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Gia Phú từ thời Pháp thuộc đến nay.

Đường ĐẶNG NGUYÊN CẨN

Từ ngã ba chợ Bình Thới đến đường Kinh Dương Vương.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 11, phường 14 quận 6, từ ngã ba chợ Bình Thới đến đường Kinh Dương Vương, dài khoảng 1180 mét, lộ giới 25 mét, qua các ngã tư Tân Hóa, Tân Hòa Đông, Bà Hom.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường Quân sự số 8. Từ năm 1952 đổi là đường Đặng Nguyên Cẩn cho đến nay, nhưng chỉ có đoạn từ ngã tư Tân Hóa đến đường Bà Hom. Từ năm 1998 điều chỉnh lại chiều dài như trên cho thẳng.

Đường CHU VĂN AN

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 776 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Péiho. Ngày 4-5-1954 đổi là đường Chu Văn An cho đến nay.

Đường CHỢ LỚN

Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12 quận 6, từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1249 mét, lộ giới 18 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995, UBND quận 6 đặt tên đường Chợ Lớn.

Đường CAO VĂN LẦU

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 814 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Phạm Văn Chí, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Ohier. Ngày 23-1-1943 đổi là đường Đốc phủ Lê Quang Hiền. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Cao Văn Lầu.

Đường BÌNH TIÊN

Từ đường Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 814 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Văn Thân, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tiên từ thời Pháp thuộc đến nay.

Đường BÌNH TÂY

Từ bến Trần Văn Kiểu đến bến Bãi Sậy.

 1. Vị trí: Đường Bình Tây nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến bến Bãi Sậy, dài khoảng 812 mét, lộ giới 30-40 mét, qua ngã tư Gia Phú, ngã ba Phạm Văn Chí.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tây từ thời Pháp thuộc đến nay.

Đường BÌNH PHÚ

Từ đường Hậu Giang đến đường Lý Chiêu Hoàng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10, 11 quận 6, từ đường Hậu Giang đến đường Lý Chiêu Hoàng, dài khoảng 1124 mét, lộ giới 18 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mới được mở từ năm 1995 được UBND quận 6 đặt tên đường Bình Phú vì đi qua địa bàn phường Bình Phú cũ.

Đường BÃI SẬY

Từ đường Kiêm Biên đến bến Lò Gốm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 4, 8 quận 6 ,từ đường Kiêm Biên đến bến Lò Gốm, dài khoảng 1503 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, các ngã ba Lê Trực, Bình Tây, các ngã tư Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên.
 2. Lịch sử: Bến này thời Pháp  thuộc gọi là Quai Bonard. Ngày 23-1-1943 đổi là Quai Võ Tánh. Ngày 19-10-1955 đổi là bến Bãi Sậy cho đến nay.