Category Archives: Quận 3

Đường LÊ VĂN SĨ

Từ cầu Lê Văn Sĩ đến lăng Cha Cả (Ngã năm Hoàng Văn Thụ mới), dài khoảng 3268 mét.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 13, 14 quận 3, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, từ cầu Lê Văn Sĩ đến lăng Cha Cả, qua ngã tư Trần Quang Diệu, cổng xe lửa số 6, ngã tư Huỳnh Văn Bánh, Đặng Văn Ngữ, ngã ba Tân Canh, ngã tư Phạm Văn Hai, Bùi Thị Xuân, ngã năm Nguyễn Trọng Tuyển.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường này mang tên Eyriaud des Vergnes (từ đường Võ Văn Tần đến đường ray xe lửa). Năm 1955 đổi tên là đường Trương Minh Giảng (đến ranh giới tỉnh Gia Định) và làm tiếp đoạn từ đường xe lửa đến lăng Cha Cả, đặt tên đoạn từ ranh tỉnh Gia Định đến lăng Cha Cả là đường Trương Minh Ký. Ngày 14 – 8 – 1975 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 4 – 4 – 1985 cắt thành 2 đường và đổi tên Lê Văn Sĩ đoạn trên đây.

Đường LÊ QUÝ ĐÔN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Thị Sáu,

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6, 7 quận 3, dài khoảng 879 mét qua các ngã tư Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường chỉ có từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Đình Chiểu, mang tên đường Palais. Ngày 24 – 3 – 1897 đổi tên là Barbet. Trong thời gian 1905 – 1906 đường được nối dài đến Võ Thị Sáu. Ngày 30 – 8 – 1926 có lệnh sửa chữ Barbet thành Barbé. Ngày 22 – 3 – 1955 đổi tên Lê Quý Đôn cho đến nay.

Đường LÊ NGÔ CÁT

Từ đường Ngô Thời Nhiệm đến đường Điện Biên Phủ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, dài khoảng 185 mét.

Lịch sử : Đường này trước kia thuộc đất của tư nhân. Từ ngày 29 tháng 4 năm 1940 chủ nhân hiến cho Thành Phố, mang tên đường Louis Cazeau. Ngày 19 tháng 10 năm 1955 đổi thành Lê Ngô Cát đến nay.

Đường KỲ ĐỒNG

Từ đường Trần Quốc Thảo đến đường Nguyễn Thông.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 3, dài khoảng 595 mét, qua các ngã ba Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan.

Lịch sử : Năm 1939 đường này mới mở nhưng chỉ có đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến đường Nguyễn Thông và mang tên là Rédemptoriste. Từ năm 1955 làm tiếp đoạn còn lại và đổi tên thành đường Kỳ Đồng cho đến nay.

Đường HUỲNH TỊNH CỦA

Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận 3, dài khoảng 348 mét, qua ngã ba Nguyễn Văn Mai.

Lịch sử : Đường được xây dựng từ thập niên 1900, lúc đầu mang số 26. Từ năm 1906 được đặt tên là đường Monceaux nhưng dân chúng quen gọi đường Mới. Ngày 22 tháng 3 năm 1975 đổi tên là Huỳnh Tịnh Của cho đến nay.

Đường HỒ XUÂN HƯƠNG

Từ đường Trương Định đến đường CMT8.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Trương Định đến đường CMT8, dài khoảng 454 mét, qua ngã tư Bà Huyện Thanh Quan và ngã ba Nguyễn Thông.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang tên Dispensaire. Từ năm 1897 đổi là đường Columbier. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi thành đường Hồ Xuân Hương cho đến nay.

Đường HAI BÀ TRƯNG

Từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Kiệu.

Vị trí :  Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 8 quận 3, từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Kiệu, dài khoảng 2967 mét, qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Cao Vân, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba  Nguyễn Văn Thủ, ngã tư Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, các ngã ba Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quốc Toản, Bà Lê Chân, Trần Quang Khải, Lý Chính Thắng.

Lịch sử : Thời Pháp đường mang tên Impériale. Năm 1870 đổi tên là Nationale. Từ ngày 4 tháng 4 năm 1902 đổi là đường Paul Blanchy. Ngày 28 tháng 11 năm 1952 cắt đoạn từ đường Lê Duẩn đến cầu Kiệu đặt tên là đường Trưng Nữ Vương. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Hai Bà Trưng cho đến nay.

Đường ĐOÀN CÔNG BỬU

Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng, dài khoảng 200 mét.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường này mang số 48. Từ năm 1906 được đặt tên là đường Zarotte. Từ năm 1955 đổi tên là đường Đoàn Công Bửu cho đến nay. Nhưng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đường nằm trong khu vực đặc biệt, lưu thông bị cấm hẳn (như đường Trần Quốc Toản, Quận 3).

Đường ĐIỆN BIÊN PHỦ

Từ cầu Sài Gòn đến Ngã Bảy.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 1, các phường 6, 4, 3, 1, quận 3, quận 10, từ cầu Sài Gòn đến bùng binh Ngã Bảy, dài khoảng 7300 mét, qua ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thượng Hiền, ngã ba Nguyễn Hiền, ngã tư Cao Thắng, ngã ba Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Minh Quyền.

Lịch sử : Đường này có nhiều đoạn nhập lại. Từ cầu Sài Gòn đến cầu Điện Biên Phủ mới có từ 1960 và là một đoạn của xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa.

Đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến đường Cách Mạng Tháng 8 lúc đầu mang số 29. Từ ngày 2 tháng 6 năm 1871 đặt tên là đường Baria. Năm 1897 lại đổi tên là đường Legrand de la Liraye.

Đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Ngã Bảy lúc đầu mang số 20, sau đặt tên là đường Polygone. Từ năm 1920 lại đổi là Général Lizé. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Phan Thanh Giản. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập đường Phan Thanh Giản và đoạn xa lộ làm một đặt tên là đường Điện Biên Phủ cho đến nay.

Đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi).

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 7, 8  quận 3, từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý, dài khoảng 3498 mét, qua các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Trần Quốc Toản, ngã tư Lý ChínhT hắng.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang số 26. Ngày 1 tháng 2 năm 1905 đặt tên là đường Impératrice. Năm 1870 đổi tên là Mac Mahon. Ngày 28 tháng 12 năm 1945 cắt đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến cầu Công Lý đổi là đường Général De Gaulle. Ngày 15 tháng 1 năm 1952 đổi đoạn Mac Mahon thành đường Maréchal De Lattre De Tassigny. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập 2 đường làm một và đặt tên là đường Công Lý rồi sau đó là đường Ngô Đình Khôi. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập với đường Cách Mạng 1/11 thành một đường và đặt tên là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 cắt thành hai đường, giữ tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn trên đây.