Category Archives: Quận 3

Đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Từ cầu Thị Nghè đến công trường Cộng Hòa,

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 8, 6, 5, 2 quận 3, từ cầu Thị Nghè đến công trường Cộng Hòa, dài khoảng 3964 mét, qua các ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các ngã ba Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, ngã tư CMT8, các ngã ba Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thượng Hiền, Lương Hữu Khánh, Cống Quỳnh, Cao Thắng, Nguyễn Thiện Thuật,

Lịch sử : Thời nhà Nguyễn đường này mang tên là đường Thiên Lý phía Nam, người Pháp đổi tên là Stratégique. Sau khi có bản đồ qui hoạch ghi số 25. Ngày 1 tháng 2 năm 1865 đặt tên là Chasseloup Laubat. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi là đường Hồng Thập Tự (vì trên đường có trụ sở Hội Hồng Thập Tự). Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập với đường Hùng Vương ở Thị Nghè và Quốc lộ 13 ở Hàng Xanh làm một và đặt là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nhân dịp Quốc khánh 1991 UBND Thành phố cắt đoạn hiện nay thành đường riêng và đặt tên là đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đường LÝ THÁI TỔ

Từ công trường Cộng Hòa đến đường 3 tháng 2.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 3, chung với quận 10, từ công trường Dân Chủ đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1584 mét, qua ngã ba Nguyễn Đình Chiểu và bùng binh Ngã Bảy.

Lịch sử : Đường này thời Pháp thuộc mang tên Hui Bon Hoa (Chú Hỏa), Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi tên thành Lý Thái Tổ cho đến nay.

Đường NGUYỄN THỊ DIỆU

Từ đường Trương Định đến đường CMT8.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Trương Định đến đường CMT8, dài khoảng 420 mét, qua ngã tư Bà Huyện Thanh Quan.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc từ năm 1929 đường này mang tên Lacaut. Ngày 23 tháng 1 năm 1943 đổi tên là Trương Minh Ký. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 đổi tên là Nguyễn Thị Diệu.

Đường NGUYỄN SƠN HÀ

Từ đường Cao Thắng đi sâu vào đường Bàn Cờ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận 3 từ đường Cao Thắng đi vào đường Bàn Cờ, dài khoảng 262 mét.

Lịch sử : Trước kia đường này chỉ là con hẻm của đường Cao Thắng, thường gọi là đường Đốc Phủ Thoại. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 dat0985 tên là Nguyễn Sơn Hà.

Đường NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Từ công trường Dân Chủ đến cổng ga Sài Gòn.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 3, từ công trường Dân Chủ đến cổng ga xe lửa Sài Gòn, dài khoảng 396 mét.

Lịch sử : Từ thời Pháp thuộc đến năm 1990 đường này là một đoạn của đường ray xe lửa Bắc Nam. Sau đó đoạn đường sắt này không dùng nữa, lấp đất tráng nhựa thành đường phố, dân chúng quen gọi là đường Nguyễn Thượng Hiền nối dài. Năm 1999 UBND Thành phố đặt tên là Nguyễn Phúc Nguyên.

Đường NGUYỄN HIỀN

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường số 4 trong cư xá Đô Thành.

Vị trí : Đường năm trên địa bàn phường 4 quận 3, từ đường Điện Biên Phủ đến đường số 4 trong cư xá Đô Thành, dài khoảng 240 mét.

Lịch sử : Từ năm 1955 đường mang tên Cư Xá Đô Thành vì là đường trục chính của cư xá cùng tên. Năm 1999 UBND Thành phố đặt tên là đường Nguyễn Hiền.

Đường NGUYỄN GIA THIỀU

Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6, quận 3, từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm, dài khoảng 172 mét.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc từ ngày 26 tháng 4 năm 1920 mang tên Folliot. Ngày 19 tháng 10 năm 1955 đổi tên là đường Nguyễn Gia Thiều đến nay.

Đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Từ rạch Thị Nghè đến đường Lý Thái Tổ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1,  các phường 1, 2, 3, 4, 5 quận 3, từ rạch Thị Nghè đến đường Lý Thái Tổ, dài khoảng 3934 mét, qua các ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn. Trần Quốc Thảo, ngã ba Nguyễn Gia Thiều, các ngã tư Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, CMT8, Nguyễn Thượng Hiền, ngã ba Vườn Chuối, ngã tư Cao Thắng, ngã tư Bàn Cờ, ngã tư Nguyễn Thiện Thuật.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang tên Rue Des Moi, sau đổi thành Evêché rồi Richaud. Năm 1955 đổi là đường Phan Đình Phùng. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn ĐÌnh Chiểu cho đến nay.

Đường NGÔ THỜI NHIỆM

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường CMT8.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường CMT8, dài khoảng 1024 mét, qua ngã tư Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, ngã ba Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông, ngã ba Lê Ngô Cát.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc, đường này lúc đầu mang số 5. Ngày 30 tháng 3 năm 1906 được đặt tên là Jauréguiberry. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi tên là Ngô Thời Nhiệm cho đến nay.

Đường LÝ CHÍNH THẮNG

Từ đường Hai Bà Trưng đến công trường Dân Chủ.

Vị trí : Đường nằm trên dịa bàn các phường 7, 8, 9 quận 3 dài khoảng 1674 mét, qua ngã ba Huỳnh Tịnh Của, ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã ba Đoàn Công Bửu, các ngã tư Trần Quốc Thảo, Trương ĐỊnh, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông.

Lịch sử : Trước kia đường này là đường xe bò cặp theo rạch Nhiêu Lộc. Từ năm 1865 được chỉnh trang và đặt tên là Avalanche. Ngày 24 – 4 – 1920 đổi tên là đường Champagne. Ngày 22 – 3 – 1955 đổi là đường Yên Đổ. Ngày 14 – 8 – 1975 đổi là đường Lý Chính Thắng.