Category Archives: Địa danh

Đường HUỲNH TỊNH CỦA

Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận 3, dài khoảng 348 mét, qua ngã ba Nguyễn Văn Mai.

Lịch sử : Đường được xây dựng từ thập niên 1900, lúc đầu mang số 26. Từ năm 1906 được đặt tên là đường Monceaux nhưng dân chúng quen gọi đường Mới. Ngày 22 tháng 3 năm 1975 đổi tên là Huỳnh Tịnh Của cho đến nay.

Đường HỒ XUÂN HƯƠNG

Từ đường Trương Định đến đường CMT8.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Trương Định đến đường CMT8, dài khoảng 454 mét, qua ngã tư Bà Huyện Thanh Quan và ngã ba Nguyễn Thông.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang tên Dispensaire. Từ năm 1897 đổi là đường Columbier. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi thành đường Hồ Xuân Hương cho đến nay.

Đường HAI BÀ TRƯNG

Từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Kiệu.

Vị trí :  Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 8 quận 3, từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Kiệu, dài khoảng 2967 mét, qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Cao Vân, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba  Nguyễn Văn Thủ, ngã tư Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, các ngã ba Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quốc Toản, Bà Lê Chân, Trần Quang Khải, Lý Chính Thắng.

Lịch sử : Thời Pháp đường mang tên Impériale. Năm 1870 đổi tên là Nationale. Từ ngày 4 tháng 4 năm 1902 đổi là đường Paul Blanchy. Ngày 28 tháng 11 năm 1952 cắt đoạn từ đường Lê Duẩn đến cầu Kiệu đặt tên là đường Trưng Nữ Vương. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Hai Bà Trưng cho đến nay.

Đường ĐOÀN CÔNG BỬU

Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, từ đường Trần Quốc Toản đến đường Lý Chính Thắng, dài khoảng 200 mét.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường này mang số 48. Từ năm 1906 được đặt tên là đường Zarotte. Từ năm 1955 đổi tên là đường Đoàn Công Bửu cho đến nay. Nhưng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đường nằm trong khu vực đặc biệt, lưu thông bị cấm hẳn (như đường Trần Quốc Toản, Quận 3).

Đường ĐIỆN BIÊN PHỦ

Từ cầu Sài Gòn đến Ngã Bảy.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 1, các phường 6, 4, 3, 1, quận 3, quận 10, từ cầu Sài Gòn đến bùng binh Ngã Bảy, dài khoảng 7300 mét, qua ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thượng Hiền, ngã ba Nguyễn Hiền, ngã tư Cao Thắng, ngã ba Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Minh Quyền.

Lịch sử : Đường này có nhiều đoạn nhập lại. Từ cầu Sài Gòn đến cầu Điện Biên Phủ mới có từ 1960 và là một đoạn của xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa.

Đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến đường Cách Mạng Tháng 8 lúc đầu mang số 29. Từ ngày 2 tháng 6 năm 1871 đặt tên là đường Baria. Năm 1897 lại đổi tên là đường Legrand de la Liraye.

Đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Ngã Bảy lúc đầu mang số 20, sau đặt tên là đường Polygone. Từ năm 1920 lại đổi là Général Lizé. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Phan Thanh Giản. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập đường Phan Thanh Giản và đoạn xa lộ làm một đặt tên là đường Điện Biên Phủ cho đến nay.

Đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi).

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 7, 8  quận 3, từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý, dài khoảng 3498 mét, qua các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Trần Quốc Toản, ngã tư Lý ChínhT hắng.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang số 26. Ngày 1 tháng 2 năm 1905 đặt tên là đường Impératrice. Năm 1870 đổi tên là Mac Mahon. Ngày 28 tháng 12 năm 1945 cắt đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến cầu Công Lý đổi là đường Général De Gaulle. Ngày 15 tháng 1 năm 1952 đổi đoạn Mac Mahon thành đường Maréchal De Lattre De Tassigny. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập 2 đường làm một và đặt tên là đường Công Lý rồi sau đó là đường Ngô Đình Khôi. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập với đường Cách Mạng 1/11 thành một đường và đặt tên là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 cắt thành hai đường, giữ tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn trên đây.

Đường CAO THẮNG

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 915 mét.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3, 4, 5 quận 3 và phường 11 quận 10, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 3 tháng 2, qua ngã ba Nguyễn Sơn Hà, Võ Văn Tần, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ.

Lịch sử : Dưới thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang số 20. Từ ngày 18 tháng 4 năm 1939 đặt tên là đường Audouilt. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi tên là đường Cao Thắng cho đến nay.

Đường CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Từ ngã sáu Phù Đổng đến ngã tư Bảy Hiền.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1, phường 5, phường 6 quận 3, quận 10, quận Tân Bình, dài khoảng 4860 mét, qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, ngã ba Nguyễn Thị Diệu, Hồ Xuân Hương, Ngô Thời Nhiệm, ngã tư Điện Biên Phụ (trên địa bàn quận 3).

Lịch sử : Thời Nguyễn gọi là đường Sứ vì là đường sứ thần Chân Lạp sang giao hảo với ta tại thành Gia Định trước khi ra Thuận Hóa. Năm 1865 người Pháp đặt tên đoạn từ ngã sáu đến ranh tỉnh Gia Định là đường Thuận Kiều. Đoạn còn lại gọi là đường Thuộc địa số 1. Năm 1916 đường Thuận Kiều đổi thành đường Verdun. Ngày 25 tháng 4 năm 1947 đoạn từ ngã sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai được đổi tên là đường Nguyễn Văn Thinh và đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Điện Biên Phủ đổi tên là đường Thái Lập Thành. Ngày 31 tháng 10 năm 1951 đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngang Hòa Hưng đổi tên là đường Chanson. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập cả 4 đường trên đây làm một gọi là đường Lê Văn Duyệt. Còn đường Thuộc địa số 1  thì đổi là Quốc lộ số 1, ngắt đoạn từ ranh tỉnh Gia Định đến ngã tư Bảy Hiền đặt tên là đường Phạm Hồng Thái. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập đường Lê Văn Duyệt, Phạm Hồng Thái và Quốc lộ số 1 đến ngã ba Bà Quẹo làm một đường đặt tên Cách Mạng Tháng Tám, sau đó chiều dài con đường mặc nhiên được kéo dài tới cầu Tham Lương. Năm 2000 UBND Thành phố điều chỉnh lại như trên.

Đường BÀN CỜ

Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3 quận 3 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 460 mét.

Lịch sử : Trước là đường hẻm trong khu Bàn Cờ. Từ sau 1954 mới được mở rộng và đặt tên này cho đến nay.

Đường BÀ HUYỆN THANH QUAN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến kênh Nhiêu Lộc.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 6, 7 và 9 quận 3, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến bờ kênh Nhiêu Lộc, dài khoảng 1313 mét, qua các ngã tư Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng, Kỳ Đồng.

Lịch sử : Đường này thời Pháp thuộc chỉ mới có đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Hồ Xuân Hương và được gọi là Rue Nouvelle. Ngày 26 tháng 4 năm 1920 tòa Đốc lý Sài Gòn mới đặt tên là đường Pierre Flandin. Sau đó đường được nối dài dần dần cho đến vị trí hiện nay. Từ 1955 được đổi tên là Bà Huyện Thanh Quan cho đến nay.