Category Archives: Địa danh

Đường NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Từ công trường Dân Chủ đến cổng ga Sài Gòn.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 3, từ công trường Dân Chủ đến cổng ga xe lửa Sài Gòn, dài khoảng 396 mét.

Lịch sử : Từ thời Pháp thuộc đến năm 1990 đường này là một đoạn của đường ray xe lửa Bắc Nam. Sau đó đoạn đường sắt này không dùng nữa, lấp đất tráng nhựa thành đường phố, dân chúng quen gọi là đường Nguyễn Thượng Hiền nối dài. Năm 1999 UBND Thành phố đặt tên là Nguyễn Phúc Nguyên.

Đường NGUYỄN HIỀN

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường số 4 trong cư xá Đô Thành.

Vị trí : Đường năm trên địa bàn phường 4 quận 3, từ đường Điện Biên Phủ đến đường số 4 trong cư xá Đô Thành, dài khoảng 240 mét.

Lịch sử : Từ năm 1955 đường mang tên Cư Xá Đô Thành vì là đường trục chính của cư xá cùng tên. Năm 1999 UBND Thành phố đặt tên là đường Nguyễn Hiền.

Đường NGUYỄN GIA THIỀU

Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6, quận 3, từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Ngô Thời Nhiệm, dài khoảng 172 mét.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc từ ngày 26 tháng 4 năm 1920 mang tên Folliot. Ngày 19 tháng 10 năm 1955 đổi tên là đường Nguyễn Gia Thiều đến nay.

Đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Từ rạch Thị Nghè đến đường Lý Thái Tổ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1,  các phường 1, 2, 3, 4, 5 quận 3, từ rạch Thị Nghè đến đường Lý Thái Tổ, dài khoảng 3934 mét, qua các ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn. Trần Quốc Thảo, ngã ba Nguyễn Gia Thiều, các ngã tư Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, CMT8, Nguyễn Thượng Hiền, ngã ba Vườn Chuối, ngã tư Cao Thắng, ngã tư Bàn Cờ, ngã tư Nguyễn Thiện Thuật.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang tên Rue Des Moi, sau đổi thành Evêché rồi Richaud. Năm 1955 đổi là đường Phan Đình Phùng. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn ĐÌnh Chiểu cho đến nay.

Đường NGÔ THỜI NHIỆM

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường CMT8.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường CMT8, dài khoảng 1024 mét, qua ngã tư Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, ngã ba Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông, ngã ba Lê Ngô Cát.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc, đường này lúc đầu mang số 5. Ngày 30 tháng 3 năm 1906 được đặt tên là Jauréguiberry. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi tên là Ngô Thời Nhiệm cho đến nay.

Đường LÝ CHÍNH THẮNG

Từ đường Hai Bà Trưng đến công trường Dân Chủ.

Vị trí : Đường nằm trên dịa bàn các phường 7, 8, 9 quận 3 dài khoảng 1674 mét, qua ngã ba Huỳnh Tịnh Của, ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã ba Đoàn Công Bửu, các ngã tư Trần Quốc Thảo, Trương ĐỊnh, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông.

Lịch sử : Trước kia đường này là đường xe bò cặp theo rạch Nhiêu Lộc. Từ năm 1865 được chỉnh trang và đặt tên là Avalanche. Ngày 24 – 4 – 1920 đổi tên là đường Champagne. Ngày 22 – 3 – 1955 đổi là đường Yên Đổ. Ngày 14 – 8 – 1975 đổi là đường Lý Chính Thắng.

Đường LÊ VĂN SĨ

Từ cầu Lê Văn Sĩ đến lăng Cha Cả (Ngã năm Hoàng Văn Thụ mới), dài khoảng 3268 mét.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 13, 14 quận 3, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, từ cầu Lê Văn Sĩ đến lăng Cha Cả, qua ngã tư Trần Quang Diệu, cổng xe lửa số 6, ngã tư Huỳnh Văn Bánh, Đặng Văn Ngữ, ngã ba Tân Canh, ngã tư Phạm Văn Hai, Bùi Thị Xuân, ngã năm Nguyễn Trọng Tuyển.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường này mang tên Eyriaud des Vergnes (từ đường Võ Văn Tần đến đường ray xe lửa). Năm 1955 đổi tên là đường Trương Minh Giảng (đến ranh giới tỉnh Gia Định) và làm tiếp đoạn từ đường xe lửa đến lăng Cha Cả, đặt tên đoạn từ ranh tỉnh Gia Định đến lăng Cha Cả là đường Trương Minh Ký. Ngày 14 – 8 – 1975 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 4 – 4 – 1985 cắt thành 2 đường và đổi tên Lê Văn Sĩ đoạn trên đây.

Đường LÊ QUÝ ĐÔN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Thị Sáu,

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6, 7 quận 3, dài khoảng 879 mét qua các ngã tư Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường chỉ có từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Đình Chiểu, mang tên đường Palais. Ngày 24 – 3 – 1897 đổi tên là Barbet. Trong thời gian 1905 – 1906 đường được nối dài đến Võ Thị Sáu. Ngày 30 – 8 – 1926 có lệnh sửa chữ Barbet thành Barbé. Ngày 22 – 3 – 1955 đổi tên Lê Quý Đôn cho đến nay.

Đường LÊ NGÔ CÁT

Từ đường Ngô Thời Nhiệm đến đường Điện Biên Phủ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, dài khoảng 185 mét.

Lịch sử : Đường này trước kia thuộc đất của tư nhân. Từ ngày 29 tháng 4 năm 1940 chủ nhân hiến cho Thành Phố, mang tên đường Louis Cazeau. Ngày 19 tháng 10 năm 1955 đổi thành Lê Ngô Cát đến nay.

Đường KỲ ĐỒNG

Từ đường Trần Quốc Thảo đến đường Nguyễn Thông.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 3, dài khoảng 595 mét, qua các ngã ba Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan.

Lịch sử : Năm 1939 đường này mới mở nhưng chỉ có đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến đường Nguyễn Thông và mang tên là Rédemptoriste. Từ năm 1955 làm tiếp đoạn còn lại và đổi tên thành đường Kỳ Đồng cho đến nay.