Category Archives: Địa danh

Đường KINH DƯƠNG VƯƠNG

Từ vòng xoay Phú Lâm đến ngã ba An Lạc.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 6 và huyện Bình Chánh, từ vòng xoay Phú Lâm đến ngã ba An Lạc, giáp Quốc lộ 1A, dài khoảng 4900 mét, lộ giới 60 mét, qua ngã tư An Dương Vương (trên địa bàn quận 6).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc, đoạn từ ngã tư Nguyễn Thị Nhỏ đến ngã tư An Dương Vương mang tên Alexandre De Rhodes. Ngày 22-3-1955 đổi là đường Lục Tỉnh. Đoạn từ ngã tư An Dương Vương đến ngã ba An Lạc là đoạn đầu của Liên tỉnh lộ 4. Ngày 18-11-1964 đổi là Quốc lộ 4. Ngày 14-8-1975 nhập ba đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Lục Tỉnh thành đường Hùng Vương. Sau đó đoạn đầu Quốc lộ 4 được gọi là Hùng Vương nối dài. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố cắt đoạn trên đây thành đường riêng đặt tên đường Kinh Dương Vương.

Đường HỒNG BÀNG

Từ đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm.

 1. Vị trí: Đường nằm phần lớn trên địa bàn quận 5, các phường 6, 9, 11 quận 6, từ đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm, dài khoảng 3600 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã ba Phạm Đình Hổ, Bà Ký, Hoàng Lê Kha.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang số 4, sau đặt tên đường Charles Thomson. Từ năm 1955 đổi là đường Hồng Bàng, nhưng chỉ đến đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ngày 14-8-1975 nhập ba đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Lục Tỉnh làm một đường gọi là đường Hùng Vương. Ngày 14-7-1999 UBND Thành Phố cắt đoạn trên đây đặt lại tên đường Hồng Bàng.

Đường HOÀNG LÊ KHA

Từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 260 mét, lộ giới 16 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Phú Lâm từ thời Pháp thuộc. Ngày 14-7-1999 UBND Thành Phố đổi là đường Hoàng Lê Kha.

Đường HẬU GIANG

Từ đường Phạm Đình Hổ đến đường An Dương Vương.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 5, 9, 11, 12 quận 6, từ đường Phạm Đình Hổ đến đường An Dương Vương, dài khoảng 2868 mét, lộ giới 30-40 mét qua ngã tư Nguyễn Văn Luông, ngã ba Bình Phú.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Renault. Từ năm 1955 đổi là đường Hậu Giang cho đến nay.

Đường GIA PHÚ

Từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3 quận 6, từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ, chung với quận 5, dài khoảng 1366 mét, lộ giới 16 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Gia Phú từ thời Pháp thuộc đến nay.

Đường ĐẶNG NGUYÊN CẨN

Từ ngã ba chợ Bình Thới đến đường Kinh Dương Vương.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 11, phường 14 quận 6, từ ngã ba chợ Bình Thới đến đường Kinh Dương Vương, dài khoảng 1180 mét, lộ giới 25 mét, qua các ngã tư Tân Hóa, Tân Hòa Đông, Bà Hom.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường Quân sự số 8. Từ năm 1952 đổi là đường Đặng Nguyên Cẩn cho đến nay, nhưng chỉ có đoạn từ ngã tư Tân Hóa đến đường Bà Hom. Từ năm 1998 điều chỉnh lại chiều dài như trên cho thẳng.

Đường CHU VĂN AN

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 776 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Péiho. Ngày 4-5-1954 đổi là đường Chu Văn An cho đến nay.

Đường LÝ THÁI TỔ

Từ công trường Cộng Hòa đến đường 3 tháng 2.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 3, chung với quận 10, từ công trường Dân Chủ đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1584 mét, qua ngã ba Nguyễn Đình Chiểu và bùng binh Ngã Bảy.

Lịch sử : Đường này thời Pháp thuộc mang tên Hui Bon Hoa (Chú Hỏa), Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi tên thành Lý Thái Tổ cho đến nay.

Đường NGUYỄN THỊ DIỆU

Từ đường Trương Định đến đường CMT8.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Trương Định đến đường CMT8, dài khoảng 420 mét, qua ngã tư Bà Huyện Thanh Quan.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc từ năm 1929 đường này mang tên Lacaut. Ngày 23 tháng 1 năm 1943 đổi tên là Trương Minh Ký. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 đổi tên là Nguyễn Thị Diệu.

Đường NGUYỄN SƠN HÀ

Từ đường Cao Thắng đi sâu vào đường Bàn Cờ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận 3 từ đường Cao Thắng đi vào đường Bàn Cờ, dài khoảng 262 mét.

Lịch sử : Trước kia đường này chỉ là con hẻm của đường Cao Thắng, thường gọi là đường Đốc Phủ Thoại. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 dat0985 tên là Nguyễn Sơn Hà.