Category Archives: Địa danh

Đường TÂN HÓA

Từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 6 chung với quận 11, từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa, dài khoảng 604 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cẩn.
 2. Lịch sử: Đường này vốn là đường làng trong thôn Tân Hóa. Từ năm 1954 gọi là đường Tân Hóa cho đến nay.

Đường PHÚ LÂM

Từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 758 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Hoàng Lê Kha.
 2. Lịch sử: Bến này vốn là đường đi trong làng Phú Lâm, dân chúng thường gọi là đường Bà Kế. Từ năm 1950 đặt tên bến Phú Lâm cho đến nay.

Đường PHAN VĂN KHỎE

Từ đường Kim Biên đến bến Lò Gốm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ đường Kim Biên,  dài khoảng 1726 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gò Công, Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này vốn là hai bến nối tiếp nhau. Đó là bến Distillerie và bến Trần Thanh Cần. Ngày 4-5-1954 nhập hai bến làm một và đổi tên bến Nguyễn Văn Thành. Ngày 4-4-1985 đổi là bến Phan Văn Khỏe.

Đường PHẠM VĂN CHÍ

Từ đường Bình Tây đến bến Lò Gốm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ đường Bình Tây đến bến Lò Gốm, dài khoảng 2175 mét, lộ giới 20 – 35 mét, qua các ngã tư Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Phạm Phú Thứ, Bình Tiên, Bà Lài.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Thơ Ký. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Phạm Văn Chí cho đến nay.

Đường PHẠM PHÚ THỨ

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Bình Tiên.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Bình Tiên, dài khoảng 764 mét, lộ giới 20 mét, qua hai ngã tư Gia Phú, Văn Thân.
 2.  Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Poste De Police. Ngày 23-1-1943 đổi tên là Coffyn. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Phạm Phú Thứ cho đến nay.

Đường PHẠM ĐÌNH HỔ

Từ đường Phạm Văn Chí đến đường Hồng Bàng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 6 quận 6, từ đường Phạm Văn Chí đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 556 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười, Lê Quang Sung.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Danel. Từ 1955 đổi là đường Phạm Đình Hổ cho đến nay.

Đường NGUYỄN XUÂN PHỤNG

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười, dài khoảng 166 mét, lộ giới 16 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Jantet. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Nguyễn Xuân Phụng cho đến nay.

Đường NGUYỄN VĂN LUÔNG

Từ kinh Ruột Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 12 quận 6, từ kinh Ruột Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 25 mét, qua ngã tư Hậu Giang, các ngã ba Chợ Lớn, Lý Chiêu Hoàng.
 2. Lịch sử: Đường này trước kia là đường làng đi từ Phú Lâm đến Phú Định. Ngày 10-1-1972 đặt tên là đường Thiệu Trị. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Văn Luông.

Đường NGUYỄN THỊ NHỎ

Từ đường Trang Tử đến đường 3-2.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, phường 2 quận 6, từ đường Trang Tử đến đường 3-2, dài khoảng 1012 mét, lộ giới 25 mét, qua ngã ba Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Trãi, ngã tư Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quý.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này nằm trên bờ kinh Bao Ngạn nên mang tên Quai de Ceinture, bao quanh từ bến Lê Quang Sung đến ngã tư Bảy Hiền. Từ năm 1955 đổi tên là đường Dương Công Trừng. Sau đó kinh Bao Ngạn bị lấp bằng, dân chúng tự động chiếm đất chiếm đường làm nhà, cắt đường Dương Công Trừng thanh hai đoạn tách biệt nhau. Ngày 4-4-1985 đổi cả hai đoạn là đường Nguyễn Thị Nhỏ.