Category Archives: Địa danh

Đường CHIẾN THẮNG

Từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Hoàng Văn Thụ.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9, từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Hoàng Văn Thụ, dọc theo đường ray xe lửa, thuộc quận Phú Nhuận, dài khoảng 140 mét, lộ giới 30 mét.

2. Lịch sử: Đường này là hành lang an toàn của đường ray xe lửa, sau năm 1954 được sửa sang thành đường lộ và được đặt tên đường Lê Hữu Từ, từ năm 1960. Sau năm 1975 đổi là đường Chiến Thắng.

Đường ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường đi vào trong xóm, dài khoảng 180 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này mở vào thập niên 1950 khi xây cư xá Chu Mạnh Trinh và gọi là hẻm Chu Mạnh Trinh. Sau năm 1975 đặt tên đường Đoàn Thị Điểm.

Đường CÔ GIANG

Từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đi vào trong xóm đến cuối đường, dài khoảng 80 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc gọi là hẻm Đội Có. Từ năm 1955 được đặt tên đường Cô Giang cho đến nay.

Đường CÔ BẮC

Từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường vào trong xóm, dài khoảng 60 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc gọi là hẻm Nam Long. Từ năm 1955 đặt tên đường Cô Bắc cho đến nay.

Đường CẦM BÁ THƯỚC

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, dài khoảng 140 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này trước kia là con hẻm, được mở rộng từ năm 1955, đặt tên đường Trình Minh Thế. Năm 1975 đổi là đường Cầm Bá Thước.

Đường CAO THẮNG

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Văn Trỗi

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét, phía trong chợ Phú Nhuận.

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này gọi là Rue du Marché. Ngày 8-2-1955 đổi là đường Xã Tài. Năm 1959 đổi là đường Cao Thắng cho đến nay.

Đường TRƯƠNG QUỐC DUNG

Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hữu Trang.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8, 10 quận Phú Nhuận, từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hữu Trang, dài khoảng 500 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, ngã ba Hoàng Diệu.
  2. Lịch sử: Lúc đầu gọi là hẻm Trần Tấn Nhứt. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trương Quốc Dụng cho đến nay. (lâu nay chữ Dụng viết sót dấu thành Trương Quốc Dung, nay sửa lại cho đúng là Trương Quốc Dụng).

Đường TRẦN VĂN ĐANG

Từ đường Lê Văn Sĩ đến đường CMT8.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Phú Nhuận chung với quận 3, từ đường Lê Văn Sĩ đến đường CMT8, dài khoảng 900 mét, lộ giới 16 – 30 mét, đoạn trên địa bàn quận Phú Nhuận và một đoạn của quận 3 nằm dọc theo đường ray xe lửa.
  2. Lịch sử: Đoạn dọc theo đường ray xe lửa là hành lang an toàn của đường ray và đoạn cuối là đường hẻm đi trong xóm, trước kia chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Hoàng Đạo. Ngày 4-4-1985 được đổi là đường Trần Văn Đang.

Đường TRẦN KHẮC CHÂN

Viết đúng tên là Trần Khắc Chân, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hồ Văn Huê.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 9, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hồ Văn Huê, dài khoảng 400 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Hoàng Văn Thụ.
  2. Lịch sử: Đường này trước là con hẻm chưa có tên, từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Khắc Chân cho đến nay.

Đường TRẦN KẾ XƯƠNG

Từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu, chung với quận Bình Thạnh, dài khoảng 750 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã ba Nhiêu Tứ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
  2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Kế Xương cho đến nay.