Hòn Ngọc Viễn Đông

nơi có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về Sài Gòn

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến kênh Nhiêu Lộc Vị trí: đường nằm trên địa bàn các phường Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc chỉ mới có đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Hồ Xuân Hương và được gọi là Rue Nouvelle. Ngày 26-4-1920 tòa Đốc lý Sài Gòn mới …

Continue reading

Từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường đi vào trong xóm, dài khoảng 100 mét, lộ giới 12 mét. Lịch sử: Trước là đường hẻm, vì bên đường có nhà ông Nhiêu Tứ, nên …

Continue reading

Từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và phường 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 20 mét. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là đường làng số 20. …

Continue reading

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc, dài khoảng 250 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Nguyễn Văn Trỗi. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa …

Continue reading

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 770 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Trần Hữu Trang, Nguyễn Văn Trỗi. Lịch sử: …

Continue reading