All posts by Saigonist

Đường BÀ HOM

Từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 6, từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 5200 mét, qua hai ngã tư Đặng Nguyên Cẩn và An Dương Vương. Chung với huyện Bình Chánh.
  2. Lịch sử: Đường này vốn là đoạn đầu của Liên tỉnh lộ 10, đi qua vùng Bà Hom. Từ sau 1954 dân cư tập trung đông, đường nông thôn trở thành đường phố, dân chúng quen gọi đường Bà Hom sau thành tên chính thức.

Đường AN DƯƠNG VƯƠNG

Từ bến Phú Định đến ngã tư Tân Hòa Đông.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 13 quận 6, từ bến Phú Định đến ngã tư Tân Hòa Đông, dài khoảng 3480 mét, chung với huyện Bình Chánh , qua ngã ba Lý Chiêu Hoàng, các ngã tư Kinh Dương Vương, Bà Hom.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường từ Rạch Cát đi Bà Điểm. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường An Dương Vương cho đến nay.