All posts by Saigonist

Đường ĐẶNG THỊ NHU

Từ đường Ký Con đến đường Calmette dài 143m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: Đường Đặng Thị Nhu nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, khởi đầu từ đường Calmette đến đường  Ký Con. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này xưa kia là một con hẻm, thường gọi là hẻm Cá Hấp. Từ sau năm 1945 mới được mở rộng và ngày 28-11-1952, chính quyền Bảo Đại đặt tên đường là Bùi Quang Chiêu. Ngày 4-4-85, UBND thành phố đổi là đường Đặng Thị Nhu.

Đường ĐẶNG TẤT

Từ đường Trần Nhật Duật đến đường Nguyễn Vãn Nguyễn (mới) dài 313m, lộ giới 10m.

 1. Vị trí: Đường này thuộc phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Trần Nhật Duật đến đường Nguyễn Hữu Cảnh cũ (Nguyễn Văn Nguyễn – mới). Đường lưu thông hai chiều.
 2. Lịch sử: đường này trước năm 1954 có tên Duclos. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên mới là đương Đặng Tất. Sau năm 1965 vẫn dùng tên này cho đến ngày nay.

Đường CHỢ LỚN

Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12 quận 6, từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1249 mét, lộ giới 18 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995, UBND quận 6 đặt tên đường Chợ Lớn.

Đường CAO VĂN LẦU

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 814 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Phạm Văn Chí, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Ohier. Ngày 23-1-1943 đổi là đường Đốc phủ Lê Quang Hiền. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Cao Văn Lầu.

Đường BÌNH TIÊN

Từ đường Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 814 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Văn Thân, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tiên từ thời Pháp thuộc đến nay.

Đường BÌNH TÂY

Từ bến Trần Văn Kiểu đến bến Bãi Sậy.

 1. Vị trí: Đường Bình Tây nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến bến Bãi Sậy, dài khoảng 812 mét, lộ giới 30-40 mét, qua ngã tư Gia Phú, ngã ba Phạm Văn Chí.
 2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tây từ thời Pháp thuộc đến nay.

Đường BÌNH PHÚ

Từ đường Hậu Giang đến đường Lý Chiêu Hoàng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10, 11 quận 6, từ đường Hậu Giang đến đường Lý Chiêu Hoàng, dài khoảng 1124 mét, lộ giới 18 mét.
 2. Lịch sử: Đường này mới được mở từ năm 1995 được UBND quận 6 đặt tên đường Bình Phú vì đi qua địa bàn phường Bình Phú cũ.

Đường BÃI SẬY

Từ đường Kiêm Biên đến bến Lò Gốm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 4, 8 quận 6 ,từ đường Kiêm Biên đến bến Lò Gốm, dài khoảng 1503 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, các ngã ba Lê Trực, Bình Tây, các ngã tư Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên.
 2. Lịch sử: Bến này thời Pháp  thuộc gọi là Quai Bonard. Ngày 23-1-1943 đổi là Quai Võ Tánh. Ngày 19-10-1955 đổi là bến Bãi Sậy cho đến nay.

Đường BÀ LÀI

Từ bến Lò Gốm đến đường Phạm Văn Chí.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, từ bến Lò Gốm đến đường Phạm Văn Chí, dài khoảng 250 mét, qua ngã tư Văn Thân.
 2. Lịch sử: Đường này mới được đặt tên từ năm 1955.

Đường BÀ KÝ

Từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 250 mét.
 2. Lịch sử: Trước là đường mòn trong xóm. Từ thập niên 1950 đường được mở rộng và gọi là đường Bà Ký cho đến nay..