All posts by Saigonist

Đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, dài 450m. Lộ giới 20m

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, sau lưng Dinh Thống Nhất, khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử:  đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, vì nó nằm sau dinh Norodom, thời Pháp thuộc mang tên đường Miss Cawell. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Huyền Trân Công Chúa cho đến nay. Khoảng từ năm 1963-1975, đường này bị rào, cấm lưu thông vì vấn đề an ninh của Dinh Độc Lập.

Đường HUYỀN QUANG

Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh, dài 101m, lộ giới 8m.

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này có từ thời Pháp thuộc, mang tên là đường Génibrel. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Huyền Quang cho đến nay. Đường này nhỏ, không quan trọng nên trên bản đồi trước kia và hiện nay không ghi và vẽ được vì tỉ lệ quá nhỏ.

Đường HOÀNG SA

Từ cầu Thị Nghè đến cống hợp lưu dài khoảng 8600m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Hoàng Sa nằm trên địa bàn phường Đakao quận 1, 3, Phú Nhuận, Tân Bình, trên bờ Nam kênh Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc dài khoảng 8600m.
 2. Lịch sử: đường này chạy dọc kênh Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc, mới mở sau khi mở rộng, nạo vét lồng kênh này và di dời một số nhà dân lấn chiếm bờ và lòng kênh.

Đường HỒ TÙNG MẬU

Từ đường Chương Dương đến Tôn Thất Thiệp, dài 426m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Hồ Tùng Mậu nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I khởi đầu từ đường Chương Dương đến đường Tôn Thất Hiệp, qua ngã ba Nguyễn Công Trứ bên trái, ngã tư Hàm Nghi và các ngã ba Hải Triều, Ngô Đức Kế bên phải; ngã tư Huỳnh Thúc Kháng. Đường lưu thông một chiều theo hướng cầu Khánh Hội vào đường Tôn Thất Thiệp.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường Adran. Từ ngày 26-4-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là Võ Di Nguy. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Hồ Tùng Mậu như hiện nay.

Đường HỒ HUẤN NGHIỆP

Từ công trường Mê LInh đến đường Tôn Thất Thiệp dài 120m lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Hồ Huấn Nghiệp nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ Công trường Mê Linh, nơi có tượng đài Trần Hưng Đạo đến đường Đồng Khởi. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất thành phố, ở khu vực có nhiều nhà hàng và khách sạn. Thời Pháp thuộc, lúc đầu mang tên số 7. Từ ngày 27-1-1871, người Pháp đặt tên đường Turc. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Hồ Huấn Nghiệp cho đến nay.

Đường HỒ HẢO HỚN

Từ đường Chương Dương đến Nguyễn Cư Trinh dài khoảng 479m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Cô Giang quận I, bắt đầu từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 400m qua các ngã ba Cô Giang, Cô Bắc bên phải. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất Sài Gòn, thời Pháp thuộc hợp cùng đường Cống Quỳnh mang tên đường Blancsubé Cầu Kho. Từ ngày 26-10-1920, tách khỏi đường Cống Quỳnh và mang tên đường Huỳnh Quang Tiên cho đến ngày 4-4-1985 UBND thành phố đổi là đường Hồ Hảo Hớn như hiện nay.

Đường HÒA MỸ

 1. Vị trí: từ đường Đinh Tiên Hoàng trong xóm cụt. Dài 168m, lộ giới 3m8. Đường Hòa Mỹ nằm trên địa bàn phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Đinh Tiên Hoàng vào trong xóm cụt. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường Hòa Mỹ thời Pháp thuộc chỉ là đường hẻm, còn mang số 29. Từ ngày 23-1-1943, người Pháp đặt tên là đường Paulus. Vì đường này nằm trên đất làng Hòa Mỹ cũ, nên ngày 6-10-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Hòa Mỹ cho đến nay.

Đường HÀN THUYÊN

Từ công trường Công Xã Paris đến đường Nam Kì Khởi Nghĩa dài khoảng 282m, lộ giới 20m.

 • Vị trí: đường Hàn Thuyên nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Nam Kì Khởi Nghĩa đến bên hông nhà thờ Đức Bà, công trường Công Xã Paris, qua ngã tư Pasteur. Đường lưu thông hai chiều.
 • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của đô thành Sài Gòn, vì nằm trước Dinh Độc Lập (Thống Nhất). Lúc mới chiếm Sài Gòn, người Pháp làm đường này vào khoảng 1871 và đặt tên là đường Hồng Kông. Đến ngày 24-2-1897 đổi là đường Amiral Page. Từ ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hàn Thuyên đến nay.

Đường CHU MẠNH TRINH

Từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Du dài 387m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Đakao, Quận I, khởi đầu từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Du qua các ngã tư Lý Tự Trọng và ngã ba Nguyễn Trung Ngạn. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường là một trong các đường cổ nhất của Sài Gòn. Từ ngày 2-6-1871, gọi là đườn Phnom Pênh, đến ngày 24-2-1897, đổi là đường Lafont. Sau năm 1954 vào ngày 19-10-1955 chính quyền Ngô Đình Diệm đổi tên là đường Chu Mạnh Trinh. Từ ngày 30-4-1975 vẫn dung tên này cho dến nay.

Đường CỐNG QUỲNH

Từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) dài 1027m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai chạy qua ngã ba Bùi Viện, chợ Thái Bình, ngã tư Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân, Phạm Viết Chánh. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường có từ thời Pháp thuộc, lúc đầu hợp với đường Huỳnh Quang Tiên (cũ) thành một đường gọi là Blancsubé Cầu Kho. Ngày 26-4-1920, chánh quyền thuộc địa Sài Gòn tách ra đoạn hiện nay (Cống Quỳnh) gọi là đường D’Arras. Từ ngày 22-3-1955 Tòa đô chánh thuộc chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Cống Quỳnh như hiện nay.