All posts by Saigonist

Đường TRẦN KẾ XƯƠNG

Từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu, chung với quận Bình Thạnh, dài khoảng 750 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã ba Nhiêu Tứ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Kế Xương cho đến nay.

Đường TRẦN HỮU TRANG

Từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11 quận Phú Nhuận, từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 450 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba Mai Văn Ngọc, ngã tư Nguyễn Đình Chính.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Thiệu Trị. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Trần Hữu Trang.

Đường TRẦN HUY LIỆU

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Hoàng Văn Thụ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 12, 15 quận Phú Nhuận, từ ngã tư Huỳnh Văn Bánh – Trần Quang Diệu đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 600 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Capitaine Faucon. Ngày 8-2-1955 đổi là đường Trương Tấn Bửu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Trần Huy Liệu.

Đường TRẦN CAO VÂN

Từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 180 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Cao Vân cho đến nay.

Đường THÍCH QUẢNG ĐỨC

Từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Kiệm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 3, 4, 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Kiệm, dài khoảng 860 mét, lộ giới 20 mét, qua ngã ba Lê Tự Tài.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là đường làng số 19. Ngày 8-2-1955 đặt tên đường Nguyễn Huệ. Ngày 14-8-1975 đổi là đường Thích Quảng Đức.

Đường PHỔ QUANG

Từ đường Phan Đình Giót đến đường Đào Duy Anh.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Tân Bình và phường 9 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Giót đến đường Đào Duy Anh, dài khoảng 1100 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trong kháng chiến chống Mỹ, đường này thuộc khu quân sự. Năm 1985 giải tỏa cho dân chúng sử dụng, nhân đường đi vào chùa Phổ Quang nên đặt tên luôn cho đường Phổ Quang.

Đường PHAN XÍCH LONG

Từ Rạch Miễu đến đường Nguyễn Đình Chiểu.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 3 quận Phú Nhuận, từ Rạch Miễu đến đường Nguyễn Đình Chiểu, dài khoảng 490 mét, lộ giới 20 – 35 mét qua ngã tư Phan Đăng Lưu.
 2. Lịch sử: Đường này có vào cuối thời Pháp thuộc, khoảng 1940 gọi là đường Hương Mão. Năm 1955 đổi là đường Thái Lập Thành. Sau năm 1975 đổi là đường Phan Xích Long.

Đường PHAN TÂY HỒ

Từ đường Phùng Văn Cung đến đường Cầm Bá Thước.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Phùng Văn Cung đến đường Cần Bá Thước, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên Phan Tây Hồ cho đến nay.

Đường PHAN ĐÌNH PHÙNG

Từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 15, 17 quận Phú Nhuận, từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận, dài khoảng 960 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Đào Duy Từ, Cao Thắng, Cô Giang, Cô Bắc, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Trọng Tuyển.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu gọi là đường Thuộc địa số 1 phụ (annexe). Từ thập niên 1920 đổi là đường Blanchy nối dài. Từ thập niên 1930 đổi là đường Võ Di Nguy. Ngày 4-4-1975 đổi là đường Phan Đình Phùng.

Đường HAI BÀ TRƯNG

Từ đường Tôn Đức Thắng (Cường Để cũ) đến Cầu Kiệu dài khỏang 2967m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn các phường Bến Nghé, Đakao và Tân Định quận I, gồm các phường 6, 8 quận 3. Đường khởi đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Kiệu dài khỏang 2100m qua các ngã ba Thi Sách bên phải, Mạc Thị Bưởi bên trái ngã tư Đông Du, công trường Lam Sơn bên trái, các ngã tư Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, công trường Lam Sơn bên phải, ngã tư Lê Duẩn, ngã ba  Nguyễn Văn Chiêm. Các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Cao Vân, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Nguyễn Văn Thủ bên phải, các ngã tư Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, các ngã ba Đinh Công Tràng, Nguyễn Hữu Cầu bên phải, Trần Quốc Tỏan bên trái, Bà Lê Chân bên phải, Lý Chính Thắng bển trái. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc lọai xưa và lớn nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc. Lúc đầu mang tên đường Impériale. Năm 1870 đổi tên là đường Nationle. Từ ngày 4-4-1902, đổi tên lad đường Paul Blanchy. Ngày 28-11-1952, chính quyền Bảo Đại cắt đọan từ Lê Duẩn đến Cầu Kiệu thành đường riêng và đặt tên là đường Trưng Nữ Vương. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập chung hai đường làm một và đổi tên là đường Hai Bà Trưng cho đến nay.