About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

3 thoughts on “About”

 1. Hi..Anh Phước, xin mạo muội được trò chuyện cùng Anh, có được không vậy?

  Vì tôi mến mộ bài Anh viết Tân Định&Đa Kao thương nhớ một thời… tôi nghĩ chắc Anh cũng là “dân” ở đấy? Biết đâu cùng là neighbourhood? Tôi cũng là người sanh và lớn lên ở nơi đó… đã xa nhà hơn 30 năm, đọc bài Anh viết làm bao kỹ niệm thời xa xưa ấy trở về.. nhớ lắm. Và tôi cũng đã từng học trường Les Lauries nơi đó.
  ..
  Tôi tên Nina D. đang ở Úc Châu, mong rằng Anh say YES nhé.

  Mong tin Anh
  Nina

 2. Thank you so much for the article “Nhớ về Tân Định & Đakao – Trần Đình Phước.” I and amy friends have been looking, in vain,for Van Lang High School. Now we found it. I also found an article about that school: “Hoài Niệm Về Trường Tư Thục Văn Lang – Tân Định” at http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?173316-Hoài-Niệm-Về-Trường-Tư-Thục-Văn-Lang-Tân-Định.
  Your article is a treasure. Hopefully your website will last forever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *