Hòn Ngọc Viễn Đông

nơi có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về Sài Gòn

Từ đường Chương Dương đến Tôn Thất Thiệp, dài 426m, lộ giới 20m.

Vị trí: đường Hồ Tùng Mậu nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I khởi đầu từ đường Chương Dương đến đường Tôn Thất Hiệp, qua ngã ba Nguyễn Công Trứ bên trái, ngã tư Hàm Nghi và các ngã ba Hải Triều, Ngô Đức Kế bên phải; ngã tư Huỳnh Thúc Kháng. Đường lưu thông một chiều theo hướng cầu Khánh Hội vào đường Tôn Thất Thiệp.

Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường Adran. Từ ngày 26-4-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là Võ Di Nguy. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Hồ Tùng Mậu như hiện nay.

Rue d'Adran năm 1910

Rue d’Adran năm 1910

Rue d'Adran

Rue d’Adran

Rue d'Adran, phía sau Chợ cũ

Rue d’Adran, phía sau Chợ cũ

Quân Nhật vào Sài Gòn từ đầu đường Rue d'Adran, từ phía Cầu Quay năm 1941

Quân Nhật vào Sài Gòn từ đầu đường Rue d’Adran, từ phía Cầu Quay năm 1941

Tiệm chạp phô góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy năm 1965

Tiệm chạp phô góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy năm 1965

Đường Võ Di Nguy năm 1965, vẫn còn các kios bán đồ dùng học tập cho học sinh

Đường Võ Di Nguy năm 1965, vẫn còn các kios bán đồ dùng học tập cho học sinh

Từ năm 1956 đổi tên là Võ Di Nguy

Từ năm 1956 đổi tên là Võ Di Nguy

Tòa đại sứ Mỹ năm 1965, góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy

Tòa đại sứ Mỹ năm 1965, góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy

Góc đường Võ Di Nguy và Hàm Nghi, nay là bánh mì Như Lan

Góc đường Võ Di Nguy và Hàm Nghi, nay là bánh mì Như Lan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: