Đường VĂN THÂN

Từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài, dài khoảng 902 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đường quân sự số 7, sau đổi là đường Tổng Đốc Lộc. Năm 1955 đổi là đường Văn Thân cho đến nay.
Advertisements
Categories: Quận 6 | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: