Đường TRẦN VĂN KIỂU

Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến bến Lò Gốm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 7 quận 6, từ đường Hải Thượng Lãn Ông, giáp bến Hàm Tử, đến bến Lò Gốm dài khoảng 3737 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã ba Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Bình Tây, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Phạm Phú Thứ, Bình Tiên, Bà Lài.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này mang tên Quai De Mỹ Tho. Ngày 28-11-1952 đổi là bến Lê Quang Liêm. Ngày 4-4-1985 đổi là bến Trần Văn Kiểu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s