Đường THÁP MƯỜI

Từ đường Gò Công đến đường Hậu Giang.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 5, 6 quận 6, từ đường Gò Công đến đường Hậu Giang, dài khoảng 429 mét, lộ giới 30 – 40 mét, qua các ngã tư Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, các ngã ba Phạm Đình Hổ, Cao Văn Lầu.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Tháp Mười từ thời Pháp thuộc đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s