Đường TÂN HÓA

Từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 6 chung với quận 11, từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa, dài khoảng 604 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cẩn.
  2. Lịch sử: Đường này vốn là đường làng trong thôn Tân Hóa. Từ năm 1954 gọi là đường Tân Hóa cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s