Đường TÂN HÒA ĐÔNG

Từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 6 và chung với huyện Bình Chánh, từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 1900 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cẩn, ngã ba An Dương Vương.
  2. Lịch sử: Đường này là đường làng trong thôn Tân Hòa Đông thời trước, sau nhập vào Thành phố, dân chúng quen gọi đường Tân Hòa Đông lâu ngày thành tên chính thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s