Đường PHÚ LÂM

Từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 758 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Hoàng Lê Kha.
  2. Lịch sử: Bến này vốn là đường đi trong làng Phú Lâm, dân chúng thường gọi là đường Bà Kế. Từ năm 1950 đặt tên bến Phú Lâm cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s