Đường PHÚ LÂM

Từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 758 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Hoàng Lê Kha.
  2. Lịch sử: Bến này vốn là đường đi trong làng Phú Lâm, dân chúng thường gọi là đường Bà Kế. Từ năm 1950 đặt tên bến Phú Lâm cho đến nay.
Advertisements
Categories: Quận 6 | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: