Đường PHAN VĂN KHỎE

Từ đường Kim Biên đến bến Lò Gốm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ đường Kim Biên,  dài khoảng 1726 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gò Công, Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này vốn là hai bến nối tiếp nhau. Đó là bến Distillerie và bến Trần Thanh Cần. Ngày 4-5-1954 nhập hai bến làm một và đổi tên bến Nguyễn Văn Thành. Ngày 4-4-1985 đổi là bến Phan Văn Khỏe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s