Đường NGUYỄN VĂN LUÔNG

Từ kinh Ruột Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 12 quận 6, từ kinh Ruột Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 25 mét, qua ngã tư Hậu Giang, các ngã ba Chợ Lớn, Lý Chiêu Hoàng.
  2. Lịch sử: Đường này trước kia là đường làng đi từ Phú Lâm đến Phú Định. Ngày 10-1-1972 đặt tên là đường Thiệu Trị. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Văn Luông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s