Đường NGUYỄN ĐÌNH CHI

Từ đường Minh Phụng đến cuối đường.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến cuối đường, dài khoảng 764 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Đường này trước kia là hương lộ 54. Ngày 10-1-1972 đặt tên là đường Phạm Quỳnh. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Đình Chi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s