Đường MINH PHỤNG

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 5, 6, 8, 9 quận 6 và chung với quận 11, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới, dài khoảng 1977 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã tư Tháp Mười, Lê Quang Sung, ngã ba Nguyễn Phạm Tuân, bến Phú Lâm, ngã tư Hồng Bàng (trên địa bàn quận 6).
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 47. Từ năm 1955 đặt tên đường Minh Phụng cho đế nay, nhưng lúc đó chỉ mới đến đường Xóm Đất. Sau ngày 30-4-1975 làm thêm đoạn từ Xóm Đất đến đường Bình Thới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s