Đường LÝ CHIÊU HOÀNG

Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 quận 6, từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1160 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Bình Phú.
  2. Lịch sử: Đường này nguyên là đường làng, trước kia chưa có tên. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường Lý Chiêu Hoàng cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s