Đường LÒ GỐM

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 2251 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngã ba Gia Phú, Văn Thân, Bà Lài, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang.
  2. Lịch sử: Bến này nằm trên tả ngạn rạch Lò Gốm, nên người Pháp gọi là Quai de Lò Gốm. Từ năm 1955 gọi là bến Lò Gốm. Ngày 4-4-1975 cắt đoạn cuối thành đường riêng, bến Lò Gốm còn lại như trên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s