Đường LÊ TRỰC

Từ đường Gia Phú đến Bãi Sậy.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 6, từ đường Gia Phú đến Bãi Sậy, dài khoảng 192 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Akas. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Lê Trực cho đến nay.
Advertisements
Categories: Quận 6 | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: