Đường HỒNG BÀNG

Từ đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm.

  1. Vị trí: Đường nằm phần lớn trên địa bàn quận 5, các phường 6, 9, 11 quận 6, từ đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm, dài khoảng 3600 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã ba Phạm Đình Hổ, Bà Ký, Hoàng Lê Kha.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang số 4, sau đặt tên đường Charles Thomson. Từ năm 1955 đổi là đường Hồng Bàng, nhưng chỉ đến đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ngày 14-8-1975 nhập ba đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Lục Tỉnh làm một đường gọi là đường Hùng Vương. Ngày 14-7-1999 UBND Thành Phố cắt đoạn trên đây đặt lại tên đường Hồng Bàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s