Đường HOÀNG LÊ KHA

Từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 260 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Phú Lâm từ thời Pháp thuộc. Ngày 14-7-1999 UBND Thành Phố đổi là đường Hoàng Lê Kha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s