Đường ĐẶNG NGUYÊN CẨN

Từ ngã ba chợ Bình Thới đến đường Kinh Dương Vương.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 11, phường 14 quận 6, từ ngã ba chợ Bình Thới đến đường Kinh Dương Vương, dài khoảng 1180 mét, lộ giới 25 mét, qua các ngã tư Tân Hóa, Tân Hòa Đông, Bà Hom.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường Quân sự số 8. Từ năm 1952 đổi là đường Đặng Nguyên Cẩn cho đến nay, nhưng chỉ có đoạn từ ngã tư Tân Hóa đến đường Bà Hom. Từ năm 1998 điều chỉnh lại chiều dài như trên cho thẳng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s