Đường CHU VĂN AN

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 776 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Péiho. Ngày 4-5-1954 đổi là đường Chu Văn An cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s