Đường NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Từ công trường Dân Chủ đến cổng ga Sài Gòn.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 3, từ công trường Dân Chủ đến cổng ga xe lửa Sài Gòn, dài khoảng 396 mét.

Lịch sử : Từ thời Pháp thuộc đến năm 1990 đường này là một đoạn của đường ray xe lửa Bắc Nam. Sau đó đoạn đường sắt này không dùng nữa, lấp đất tráng nhựa thành đường phố, dân chúng quen gọi là đường Nguyễn Thượng Hiền nối dài. Năm 1999 UBND Thành phố đặt tên là Nguyễn Phúc Nguyên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s