Đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Từ đường Cao Thắng đến đường Trường Sa (mới).

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Cao Thắng đến đường Trường Sa trên bờ kinh Thị Nghè, dài khoảng 200 mét, lộ giới 8 mét.
 2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Năm 1955 được đặt tên đường Nguyễn Trường Tộ cho đến nay.

Đường NGUYỄN TRỌNG TUYỂN

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hoàng Văn Thụ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 10, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba Nguyễn Đình Chính, ngã tư Trần Huy Liệu, ngã ba Nguyễn Thị Huỳnh, cổng xe lửa số 8, các ngã tư Trương Quốc Dụng, Nguyễn Văn Trỗi, ngã ba Đặng Văn Ngữ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Martin Pellier, dân chúng quen gọi đường Lò Đúc. Năm 1955 đổi là đường Nguyễn Minh Chiếu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Trọng Tuyển.

Đường NGUYỄN THỊ HUỲNH

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc.

 1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc, dài khoảng 250 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Nguyễn Văn Trỗi.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Tự Đức. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Thị Huỳnh.

Đường NGUYỄN KIỆM

Từ ngã tư Phú Nhuận đến ngã sau Gò Vấp (ngã năm Chuồng Chó cũ).

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 3, 4, 9 quận Phú Nhuận, và chung với quận Gò Vấp, từ ngã tư Phú Nhuận đến ngả sáu Gò Vấp, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngả ba Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đầu đường này gọi là đường Thuộc địa số 1 phụ. Từ ngày 4-4-1902 gọi là đường Blanchy nối dài. Khoảng thập niên 1930 đổi là đường Louis Berland. Từ năm 1955 đổi đường Võ Di Nguy nối dài. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Kiệm.

Đường NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh.

 1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 770 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Trần Hữu Trang, Nguyễn Văn Trỗi.
 2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 đặt tên đường Minh Mạng. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Đình Chính.

Đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Từ đường Thích Quảng Đức đến đường Nguyễn Kiệm.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3, 4 quận Phú Nhuận, từ đường Thích Quảng Đức đến đường Nguyễn Kiệm, dài khoảng 400 mét, lộ giới 20 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là hẻm Lê Văn Bền. Từ năm 1955 đặt tên đường Nguyễn Đình Chiểu cho đến nay.

Đường NGÔ THỜI NHIỆM

Từ đường Trường Sa (mới) đến đường Cao Thắng.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Trường Sa trên bờ kinh Thị Nghè đến đường Cao Thắng trong chợ Phú Nhuận, dài khoảng 100 mét, lộ giới 8 mét.
 2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Ngô Thời Nhiệm cho đến nay.

Đường MAI VĂN NGỌC

Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Trần Hữu Trang.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 10 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Trần Hữu Trang, dọc theo đường ray xe lửa, dài khoảng 160 mét, lộ giới 30 mét.
 2. Lịch sử: Đường này là hành lang an toàn của đường ray xe lửa. Năm 1955 được san bằng thành đường lộ và đặt tên đường Lê Tự Tài. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Mai Văn Ngọc.

Đường LÊ VĂN SĨ

Từ cầu Lê Văn Sĩ đến Lăng Cha Cả (cũ), (Hoàng Văn Thụ mới).

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 3, các phường 10, 11, 13, 14 quận Phú Nhuận và chung với quận Tân Bình, từ cầu Tân Bình, từ cầu Lê Văn Sĩ đến Lăng Cha Cả, dài khoảng 2268 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Trần Văn Đang, đường ray xe lửa (cổng số 6), ngã tư Huỳnh Văn Bánh, Đặng Văn Ngữ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Eryaud des Vergnes, nhưng kéo dài tới đường Võ Văn Tần. Năm 1955 đổi là đường Trương Minh Giảng, sau cắt đoạn từ ranh giới tỉnh Gia Định (Phú Nhuận giáp quận 3) thành đường riêng đặt tên đường Trương Minh Ký. Ngày 14-8-1975 nhập hai đường làm một và đổi tên là đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 4-4-1985 cắt đoạn trên đây thành đường riêng và đặt tên đường Lê Văn Sĩ.

Đường LÊ QUÍ ĐÔN

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến cuối đường.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường Huỳnh Văn Bánh đến cuối đường, dài khoảng 500 mét, lộ giới 10 mét.
 2. Lịch sử: Trước kia là con hẻm. Từ năm 1955 mới được đặt tên đường Lê Quí Đôn đến nay.