Đường BÙI THỊ XUÂN

Từ đường CMT8 đến đường Cống Quỳnh, dài 652m, lộ giới 15m.

 1. Vị trí: đường Bùi Thị Xuân,, Quận I nằm trên địa bàn 2 phường: Bến Nghé và Phạm Ngũ Lão, khởi đầu từ đường CMT8 đến đường Cống Quỳnh, qua ngã ba Lê Thị Riêng, các ngã tư Tôn Thất Tùng, Lương Hữu Khánh, ngã ba Nam Quốc Cang. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc (trước năm 1945), ngày 12-2-1914 đặt tên là đường Duranton. Sau năm 1954 (22-3-1955), chính quyền Sài Gòn đổi tên là Bùi Thị Xuân, nay vẫn dung tên này như cũ.

Đường BÀ HUYỆN THANH QUAN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến kênh Nhiêu Lộc

 1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn các phường
 2. Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc chỉ mới có đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Hồ Xuân Hương và được gọi là Rue Nouvelle. Ngày 26-4-1920 tòa Đốc lý Sài Gòn mới đặt tên là đường Pierre Flandin. Sau đó đường được nối dài dần dần cho đến vị trí hiện nay. Từ 1955 được đổi tên là đường Bà Huyện Thanh Quan cho đến nay.

Đường CÔ BẮC

Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn (Huỳnh Quang Tiên cũ) dài 670m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này ở phường Cô Giang quận I nằm trên ranh giới các phường Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, khởi đầu từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn, qua 2 ngã tư Đề Thám và Nguyễn Khắc Nhu. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: trước năm 1920 chỉ là một đường đất, lúc đầu mang tên là đường số 9. Từ ngày 23-1-1943 chính quyền thuộc địa Pháp gọi là đường Monseigneur Dumortier. Sau ngày 22-3-2955, chính quyền Sài Gòn đổi tên mới gọi là đường Cô Bắc. Sau ngày thống nhất đất nước vẫn sử dụng tên Cô Bắc cho đến ngày hôm nay.

Đường CAO BÁ QUÁT

Từ đường Thái Văn Lung đến đường Hai Bà Trưng dài 187m, lộ giới 15m.

 1. Vị trí: Đường Cao Bá Quát nằm trên địa bàn phường Bến Nghé Quận I, khởi đầu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) qua ngã tư Thi Sách. Đường lưu thông một chiều theo hướng Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) đến Hai Bà Trưng.
 2. Lịch sử: Đường này từ khi Pháp mới chiếm Sài Gòn, ban đầu chỉ là một đường đất nhỏ đến những năm 20 mới mở rộng và tráng nhựa. Đến ngày 26-4-1920 chính quyền thuộc địa Pháp đặt tên là đường Capitaine Payatte. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Cao Bá Quát. Sau ngày 30-4-2975 vẫn dùng tên này cho đến hôm nay.

Đường CAO BÁ NHẠ

Từ đường Trần Đình Xu đến đường Hồ Hảo Hớn dài 221m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: Đường Cao Bá Nhạ nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh Quận I, khởi đầu từ góc đường Trần Hưng Đạo – Trần Đình Xu đến đường Hồ Hảo Hớn. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường này trước năm 1919 là một hẻm nhỏ có tên là đường Abattoire de Cầu Kho. Từ năm 1920 đổi tên là đường Le Man. Sau năm 1954 (19-10-1955) chính quyền Sài Gòn đổi tên; gọi là đường Cao Bá Nhạ cho đến ngày nay.

Đường CALMETTE

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài 803m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường Calmette nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, khởi đầu từ Bến Chương Dương ngay cầu Calmette tới đường Trần Hưng Đạo qua các ngã tư Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường  này ban đầu mang số 32. Từ ngày 14-5-1877, chính quyền thuộc địa Pháp lấy tên là đường Bourdais, đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Calmette. Sau ngày 30-7-1975 vẫn sử dụng tên đường này cho đến nay.

Đường PHAN ĐĂNG LƯU

Từ ngã tư Lê Quang Định – Bùi Hữu Nghĩa đến ngã tư Phú Nhuận.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và các phường 1, 2, 3, 5, 7 quận Phú Nhuận, dài khoảng 2200 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Đặng Thai Mai, Lam Sơn, Trần Kế Xương, Cầm Bá Thước, Nguyễn Văn Đậu, Thích Quảng Đức, ngã tư Phan Xích Long (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang tên Avenue de I’Inspection, rồi liên tỉnh lộ 22 vào thập niên 1930. Ngày 8-2-1955 đổi là đường Chi Lăng. Ngày 14-8-1975 đổi là đường Phan Đăng Lưu.

Đường NHIÊU TỨ

Từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường đi vào trong xóm, dài khoảng 100 mét, lộ giới 12 mét.
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, vì bên đường có nhà ông Nhiêu Tứ, nên dân chúng quen gọi đường Nhiêu Tứ lâu thành chính thức.

Đường NGUYỄN VĂN TRỖI

Từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 10, 11, 12, 15, 17 quận Phú Nhuận và chung với quận Tân Bình, từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2940 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Cao Thắng, ngã tư Huỳnh Văn Bánh, ngã ba Duy Tân, ngã tư Trần Huy Liệu, ngã ba Hồ Biểu Chánh, các ngã tư Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Thị Huỳnh, cổng xe lửa số 7, ngã ba Mai Văn Ngọc, các ngã tư Trương Quốc Dụng, Nguyễn Trọng Tuyển.
 2.  Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu là đường làng số 26, sau gọi là đường Impératrice nối dài. Từ năm 1930 gọi là đường Mac Mahon nối dài. Sau năm 1945 gọi là đường Général De Gaulle nối dài. Năm 1955 đặt tên đường Ngô Đình Khôi. Năm 1963 đổi là đường Cách Mạng 1-11. Ngày 14-8-1975 nhập với đường Công Lý thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4-4-1985 lại tách ra thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Đường NGUYỄN VĂN ĐẬU

Từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và phường 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 20 mét.
 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là đường làng số 20. Ngày 8-2-1955 đặt tên đường Ngô Tùng Châu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Văn Đậu cho đến nay.