Đường ĐIỆN BIÊN PHỦ

Từ cầu Sài Gòn đến Ngã Bảy.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 1, các phường 6, 4, 3, 1, quận 3, quận 10, từ cầu Sài Gòn đến bùng binh Ngã Bảy, dài khoảng 7300 mét, qua ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thượng Hiền, ngã ba Nguyễn Hiền, ngã tư Cao Thắng, ngã ba Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Minh Quyền.

Lịch sử : Đường này có nhiều đoạn nhập lại. Từ cầu Sài Gòn đến cầu Điện Biên Phủ mới có từ 1960 và là một đoạn của xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa.

Đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến đường Cách Mạng Tháng 8 lúc đầu mang số 29. Từ ngày 2 tháng 6 năm 1871 đặt tên là đường Baria. Năm 1897 lại đổi tên là đường Legrand de la Liraye.

Đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Ngã Bảy lúc đầu mang số 20, sau đặt tên là đường Polygone. Từ năm 1920 lại đổi là Général Lizé. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Phan Thanh Giản. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập đường Phan Thanh Giản và đoạn xa lộ làm một đặt tên là đường Điện Biên Phủ cho đến nay.

Đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi).

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 7, 8  quận 3, từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý, dài khoảng 3498 mét, qua các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Trần Quốc Toản, ngã tư Lý ChínhT hắng.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang số 26. Ngày 1 tháng 2 năm 1905 đặt tên là đường Impératrice. Năm 1870 đổi tên là Mac Mahon. Ngày 28 tháng 12 năm 1945 cắt đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến cầu Công Lý đổi là đường Général De Gaulle. Ngày 15 tháng 1 năm 1952 đổi đoạn Mac Mahon thành đường Maréchal De Lattre De Tassigny. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập 2 đường làm một và đặt tên là đường Công Lý rồi sau đó là đường Ngô Đình Khôi. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập với đường Cách Mạng 1/11 thành một đường và đặt tên là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 cắt thành hai đường, giữ tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn trên đây.

Đường CAO THẮNG

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 915 mét.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3, 4, 5 quận 3 và phường 11 quận 10, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 3 tháng 2, qua ngã ba Nguyễn Sơn Hà, Võ Văn Tần, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ.

Lịch sử : Dưới thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang số 20. Từ ngày 18 tháng 4 năm 1939 đặt tên là đường Audouilt. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 đổi tên là đường Cao Thắng cho đến nay.

Đường CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Từ ngã sáu Phù Đổng đến ngã tư Bảy Hiền.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1, phường 5, phường 6 quận 3, quận 10, quận Tân Bình, dài khoảng 4860 mét, qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, ngã ba Nguyễn Thị Diệu, Hồ Xuân Hương, Ngô Thời Nhiệm, ngã tư Điện Biên Phụ (trên địa bàn quận 3).

Lịch sử : Thời Nguyễn gọi là đường Sứ vì là đường sứ thần Chân Lạp sang giao hảo với ta tại thành Gia Định trước khi ra Thuận Hóa. Năm 1865 người Pháp đặt tên đoạn từ ngã sáu đến ranh tỉnh Gia Định là đường Thuận Kiều. Đoạn còn lại gọi là đường Thuộc địa số 1. Năm 1916 đường Thuận Kiều đổi thành đường Verdun. Ngày 25 tháng 4 năm 1947 đoạn từ ngã sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai được đổi tên là đường Nguyễn Văn Thinh và đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Điện Biên Phủ đổi tên là đường Thái Lập Thành. Ngày 31 tháng 10 năm 1951 đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngang Hòa Hưng đổi tên là đường Chanson. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập cả 4 đường trên đây làm một gọi là đường Lê Văn Duyệt. Còn đường Thuộc địa số 1  thì đổi là Quốc lộ số 1, ngắt đoạn từ ranh tỉnh Gia Định đến ngã tư Bảy Hiền đặt tên là đường Phạm Hồng Thái. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập đường Lê Văn Duyệt, Phạm Hồng Thái và Quốc lộ số 1 đến ngã ba Bà Quẹo làm một đường đặt tên Cách Mạng Tháng Tám, sau đó chiều dài con đường mặc nhiên được kéo dài tới cầu Tham Lương. Năm 2000 UBND Thành phố điều chỉnh lại như trên.

Đường BÀN CỜ

Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3 quận 3 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 460 mét.

Lịch sử : Trước là đường hẻm trong khu Bàn Cờ. Từ sau 1954 mới được mở rộng và đặt tên này cho đến nay.

Đường BÀ HUYỆN THANH QUAN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến kênh Nhiêu Lộc.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 6, 7 và 9 quận 3, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến bờ kênh Nhiêu Lộc, dài khoảng 1313 mét, qua các ngã tư Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng, Kỳ Đồng.

Lịch sử : Đường này thời Pháp thuộc chỉ mới có đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Hồ Xuân Hương và được gọi là Rue Nouvelle. Ngày 26 tháng 4 năm 1920 tòa Đốc lý Sài Gòn mới đặt tên là đường Pierre Flandin. Sau đó đường được nối dài dần dần cho đến vị trí hiện nay. Từ 1955 được đổi tên là Bà Huyện Thanh Quan cho đến nay.

Đường NGUYỄN THÁI BÌNH

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 717m, lộ giới 20m.

  • Vị trí: đường Nguyễn Thái Bình ở quận I nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, bắt đầu từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Nguyễn Thái Học, qua các ngã tư Phó Đức Chính, Calmette, Đặng Thị Nhu, Ký Con, Yersin. Đường lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 3. Từ ngày 1-3-1865, được đặt tên là đường d’Ayot. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Văn Sâm. Ngày 14-8-1975, chính phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Nguyễn Thái Bình.

Đường NGUYỄN PHI KHANH

Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Hữu Cầu, dài khoảg 188m, lộ giới 8m.

  • Vị trí: đường Nguyễn Phi Khanh nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, bắt đầu từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Hữu Cầu, dài khoảng 300m qua ngã ba Lý Văn Phức bên trái. Đường này lưu thông một chiều theo hướng Võ Thị Sáu đến chợ Tân Định.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 35. Từ ngày 30-6-1906, đặt tên đường Faucault ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Phi Khanh cho đến nay.

Đường NGUYỄN KHẮC NHU

Từ đường Cô Giang đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 386m, lộ giới 20m.

  • Vi trí: đường này nằm trên địa bàn phường Cô Giang quận I, bắt đầu từ đường Trần Hưng Đạo, đường lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này có trước năm 1945,thời Pháp thuộc, lúc đầu có tên là đường số 10. Từ ngày 23-1-1943, đặt tên là đường Ballande. Đến ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Khắc Nhu. Sau ngày 30-4-1975, vẫn gọi tên này cho đến nay.

Đường NGUYỄN HUY TỰ

Từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Đinh Tiên Hoàng dài khoảng 154m, lộ giới 20m.

  • Vị trí:  đường Nguyễn Huy Tự nằm trên địa bàn phường Đakao quận I, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Giai nối đầu đường Mai Thị Lựu đến đường Đinh Tiên Hoàng. Đường này lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 32. Từ ngày 30-1-1906, đặt tên đường Gallimard (còn có tên là đường Noel). Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Huy Tự cho đến nay.