Đường NGÔ VĂN NĂM

Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn dài khoảng 200m, lộ giới 10m.

  • Vị trí: đường Ngô Văn Năm nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, dài khoảng 310m. Đường này lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, khi người Pháp mới lập xưởng Ba Son, mang tên đường Primauguet. Ngày 6-7-1959, chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Thuỷ Quân Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi tên là đường Ngô Văn Năm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s