Hòn Ngọc Viễn Đông

nơi có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về Sài Gòn

Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân, dài khoảng   161m, lộ giới 10m.

  • Vị trí: đường Nam Quốc Cang nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân. Đường lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này có từ thời Pháp thuộc, mang tên đường Lucien Lacouture. Từ  ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Đặng Đức Siêu. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Nam Quốc Cang. Hiện nay vẫn dùng tên đường tên đường này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: