Đường MẠC THỊ BƯỞI

Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Huệ dài khoảng 285m, lộ giới 20m.

  • Vị trí: đường Mạc Thị Bưởi nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, bắt đầu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Huệ, qua ngã ba Phan Văn Đạt bên trái và ngã tư Đồng Khởi. Đường này lưu thông 2 chiều.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường Eglise. Từ ngày 8-5-1879, đổi là đường Ormay. Từ năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn Văn Thinh. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Mạc Thị Bưởi như hiện nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s